• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • 75% podatek od nieujawnionych dochodów sprzeczny z konstytucją – jak więc odzyskać pieniądze zapłacone fiskusowi?
 • Artykuďż˝y

  75% podatek od nieujawnionych dochodów sprzeczny z konstytucją – jak więc odzyskać pieniądze zapłacone fiskusowi?

  W polskim prawie podatkowym istnieje 75% podatek płacony od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach. Wyrokiem z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie SK 18/09 Trybunał Konstytucyjny zakwestionował zasady określania wysokości dochodu, od którego pobierany jest ten podatek, co daje możliwość odzyskania zapłaconych pieniędzy.

  Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przepisy regulujące tą szczególnie restrykcyjną instytucję obarczone są bardzo poważnymi wadami legislacyjnymi dotyczącymi ich konstrukcji i treści. Unormowane zostały bowiem w lakonicznych przepisach, które okazały się nieprecyzyjne i niejednoznaczne. Co więcej zauważone i wyjaśnione w orzecznictwie wątpliwości – wbrew zasadzie in dubio pro tributario (nakaz rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika) – z rozstrzygano często na niekorzyść podatników. Zgodnie z zakwestionowanymi przepisami wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia CZYTAJ DALEJ NA BLOGUPRAWNIKA

  Opracowanie według stanu prawnego na 03.09.2014 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe