• Strona główna
  • Poradnik o zamówieniach publicznych
  • Porady - przetargi

    Szanowni Państwo,
    Wykonawca.pl wspólnie z Kancelarią Radców Prawnych KWANTUM rozpoczyna akcję, która ma na celu pomoc Państwu w ubieganiu się o zamówienia publiczne.
    Startując w przetargach, otwieracie sobie drogę do rozległego rynku zawsze wypłacalnych kontrahentów. Sektor publiczny jest największym w Polsce zamawiającym w zakresie usług i robót budowlanych. A co najważniejsze - zawsze płaci za zamówione usługi.