• Strona główna
 • Czytaj
 • Regulamin serwisu wykonawca.pl
 • Regulamin serwisu

  Regulamin serwisu wykonawca.pl

  I Informacje ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem : wykonawca.pl.
  2. Właścicielem i administratorem serwisu jest :
   SYSTEM Agata Ossowicka z siedzibą 83-320 Kistowo 8, NIP : 953-121-83-57.
  3. Korzystanie ze zgromadzonej w serwisie informacji o firmach i zleceniach jest bezpłatne.
  4. Serwis wykonawca.pl jest platformą pośredniczącą pomiędzy wykonawcami a zleceniodawcami i daje następujące możliwości:

   • wyszukanie przez potencjalnego zleceniodawcę wykonawcy świadczącego określone usługi na danym terenie,
   • wystawienie zlecenia przez osoby (firmy) poszukujące odpowiedniego wykonawcy,
   • zamieszczenie wystawionego zlecenia w serwisie na okres 30 dni,
   • edycję i usunięcie zlecenia przez osobę (firmę), która je wystawiła,
   • przeglądanie zleceń zamieszczonych w serwisie przez zainteresowanych wykonawców i możliwość bezpośredniego kontaktu wykonawców ze zleceniodawcami (e-mail lub tel.),
   • otrzymywanie powiadomień poprzez e-mail o pojawieniu się nowego zlecenia dla wykonawców zarejestrowanych w serwisie,
   • dokonanie wpisu i rejestracji nowych firm.

  II Rejestracja firmy

  1. Rejestracji w serwisie dokonują tylko firmy świadczące usługi zgodne z kategoriami w nim zamieszczonymi. Rejestracji nie dokonują osoby fizyczne i firmy, umieszczające w serwisie zlecenia na wykonanie odpowiednich prac. Rejestracja firmy w bazie jest bezpłatna.
  2. Rejestracja firmy polega na wypełnieniu w kwestionariuszu rejestracyjnym wszystkich wymagalnych pól. Po dokonaniu poprawnego wpisu na adres mailowy podany w kwestionariuszu zostaje wysłana informacja o pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji.
  3. Edycji danych firmy może dokonać tylko osoba posiadająca odpowiednie hasło ustalone w momencie rejestracji firmy w bazie.

  III Wystawienie zlecenia

  1. Zlecenie na wykonanie określonych usług mogą wystawić zarówno osoby fizyczne jak i firmy.
  2. Wystawienie zlecenia polega na poprawnym wypełnieniu wszystkich pól w formularzu zlecenia.
  3. Wystawiający zlecenie otrzymuje na adres e-mail podany w kwestionariuszu, informację o poprawnym zakończeniu procesu wystawiania zlecenia.
  4. Ogłoszenia o zleceniach, są sprawdzane przez administratora pod względem poprawności, czytelności, kompletności itp.
  5. Wystawiający zlecenie ma w każdej chwili możliwość oglądania prostych statystyk oglądalności zlecenia oraz usunięcia go z listy.
  6. Osoby fizyczne zamieszczające w serwisie zlecenie na wykonanie określonych prac nie umieszczają w formularzu zlecenia swoich danych osobowych.

  IV Uprawnienia administratora serwisu

  1. Administrator serwisu wykonawca.pl zastrzega sobie prawo do edycji (np. poprawianie oczywistych błędów pisarskich, uzupełnianie informacji itp.), a także usunięcia dowolnego wpisu, bez podania przyczyn.
  2. Wpisy, których treść narusza prawo, dobre obyczaje i interesy osób trzecich, nie będą zamieszczane w serwisie (lub będą z niego usuwane).
  3. Administrator serwisu nie odpowiada za treści wpisów.
  4. Wprowadzanie nowych usług (płatnych) do serwisu nie zobowiązuje zarejestrowanych użytkowników do korzystania z nich, tzn. użytkownik sam decyduje, czy chce korzystać z danej usługi.
  5. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo przeprowadzania mailingu (wysyłania informacji drogą mailową) na adresy e-mail firm zamieszczonych w bazie serwisu, w celu przesyłania:

   • informacji o nowych zleceniach, które pojawiły się w serwisie
   • innych informacji reklamowych i handlowych
   • informacji o zmianach funkcjonalnych i zawartościowych serwisu
  6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian do regulaminu. Ewentualne zmiany w regulaminie będą ogłaszane w postaci zamieszczenia w serwisie wykonawca.pl nowej wersji regulaminu. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania dotyczące działania serwisu wykonawca.pl należy kierować na adres : adminwykonawca.pl
  7. W przypadku naruszenia przez użytkownika zasad regulaminu, administrator serwisu może natychmiast usunąć wszelkie naruszające regulamin materiały (oferty, zlecenia, wypowiedzi), łącznie z usunięciem wpisu zarejestrowanej w serwisie firmy.
  8. Administrator serwisu może w każdej chwili zawiesić funkcjonowanie serwisu i nie ponosi w związku z tym żadnych konsekwencji.