• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Budowa instalacji ogrzewania gazowego w domu
 • Artykuďż˝y

  Budowa instalacji ogrzewania gazowego w domu

  Artykuł ten dotyczy procedur związanych z wykonaniem instalacji gazowych, tzw. ogrzewania gazowego w mieszkaniach lub innych obiektach budowlanych podłączonych do sieci gazowej (na gaz ziemny).

  Artykuł ten dotyczy procedur związanych z wykonaniem instalacji gazowych, tzw. ogrzewania gazowego w mieszkaniach lub innych obiektach budowlanych podłączonych do sieci gazowej (na gaz ziemny).

  Wiele osób jest przekonanych, że wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania potrwa kilka dni, tyle ile zajmie wykonawcy na montaż rur i urządzeń. Owszem, samo wykonanie tyle potrwa, ale należy uświadomić sobie, że Prawo Budowlane nakłada na nas obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Aby otrzymać pozwolenie na budowę, należy wcześniej „załatwić” szereg niezbędnych formalności.

  Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, jest pójście do zarządcy budynku, w celu uzyskania zgody na wykonanie instalacji. Jeżeli w naszym budynku jest ustanowiona Wspólnota Mieszkaniowa, konieczna będzie również zgoda Wspólnoty (uchwała Wspólnoty podjęta większością głosów). Następnie należy uzyskać „warunki przyłączenia”, które wystawia Zakładzie Gazowniczy. W tym samym czasie należy zlecić kominiarzowi wykonanie opinii kominiarskiej, w której wskazane będą wytyczne dotyczące podłączenia przewodów spalinowych oraz wentylacji pomieszczeń. Kolejnym etapem jest zgłoszenie się do firmy projektowej, która wykona projekt budowlany instalacji ogrzewania gazowego. Następnie projekt należy uzgodnić z zarządcą budynku (np. ZBiLK, SCR, AGBiL, itp.).

  Uzgodniony projekt należy złożyć w urzędzie Miejskim w celu otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Po odebraniu decyzji (potrzeba odczekać jeszcze 14 dni na uprawomocnienie się decyzji) należy wystąpić do Urzędu Miasta o wydanie dziennika budowy. Po otrzymaniu dziennika budowy należy przygotować zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych oraz oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy (wypełnia kierownik budowy). Dziennik budowy wraz w wyżej wymienionymi dokumentami należy złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych.

  Następnie należy wykonać prace montażowe (instalacyjne). Prace te może wykonać osoba lub firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. Po wykonaniu prac należy wykonać próbę szczelności instalacji gazowej oraz próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania (w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada odpowiednich uprawnień do wystawiania protokołów z w/w próby szczelności, jej wykonanie można zlecić przedstawicielowi Zakładu Gazowniczego). Należy także uzyskać opinię kominiarską (rekontrolę) stwierdzającą prawidłowe i zgodne z projektem wykonanie odprowadzenia spalin gazowych z zainstalowanych urządzeń gazowych.

  Gotową dokumentację wraz z odpowiednim wnioskiem Inwestor zanosi do Zakładu Gazowniczego w celu zawarcia umowy na dostawę gazu (aktualizacja).

   

  Wszystkie te czynności mogą potrwać nawet 3-5 miesięcy, dlatego planując remont lub budowę nowej instalacji należy wziąć to pod uwagę i zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem.  Artykuł opracowany przez
  Zielazek


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe