• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Czy można liczyć na rewolucyjne zmiany w VAT od 2016 roku?
 • Artykuďż˝y

  Czy można liczyć na rewolucyjne zmiany w VAT od 2016 roku?

  Najprawdopodobniej do 31 grudnia 2016 roku będzie obowiązywała w Polsce wyższa stawka podatku od towarów i usług, w wysokości 23 proc. Niemniej, w 2016 roku może dojść do wprowadzenia rewolucyjnych zmian w zakresie podatku VAT. Na czym miałyby one polegać?

  Procedura nadmiernego deficytu


  W Polsce w 2015 roku obowiązuje w dalszym ciągu procedura nadmiernego deficytu. Jest ona wszczynana na szczeblu Unii Europejskiej w stosunku do państwa członkowskiego, w przypadku którego nastąpiło przekroczenie dopuszczalnego deficytu na poziomie 3 proc. Produktu Krajowego Brutto. Procedura ta nie jest rozpoczynana, gdy przekroczenie progu jest uważane za instytucje rządowe i samorządowe danego kraju za stan przejściowy i wyjątkowy. W Polsce procedura nadmiernego deficytu najprawdopodobniej zostanie zlikwidowana już w 2016 roku, co otworzy drogę do dalszego obniżania podatków w naszym kraju.


  Główny ekonomista Ministerstwa Finansów, Ludwik Kotecki powiedział, że "Jeżeli z tej procedury wyjdziemy, to warto będzie zacząć dyskusję na temat dalszego obniżania podatków". Rząd będzie musiał jednocześnie podjąć decyzję, w jaki sposób zmieniać prawo podatkowe. Obniżenie stawek podatku VAT i ich ujednolicenie to tylko jedna z opcji wyboru. Niewykluczone, że Minister Finansów podejmie decyzję o podniesienie kwoty wolnej od podatku czy kosztów uzyskania przychodów z pracy.


  Według Koteckiego, jednolita stawka VAT w Polsce powinna wynosić 16-18 proc., dzięki czemu byłaby lekko ujemna dla budżetu, ale przy rozpoczęciu działań osłonowych nie wyrządziłaby w nim zbyt dużych szkód. Jednocześnie, efektem jej obniżenia byłoby najprawdopodobniej mniej przestępstw gospodarczych, jakie w chwili obecnej wynikają z obowiązywania różnych stawek podatku VAT- informuje serwis i-malaksiegowosc.pl


  VAT na żywność obciąża w chwili obecnej przede wszystkim najuboższych obywateli kraju. Jednolita stawka VAT mogłaby pomóc im w wychodzeniu z biedy.


  Pre-współczynnik w podatku VAT


  Z dniem 1 stycznia 2016 roku w Polsce w życie mają wejść zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego dla podatników, którzy w toku realizacji swojej działalności gospodarczej wykonują jednocześnie czynności podlegające opodatkowaniu, jak i nie podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Chodzi tu o wprowadzenie zmian systemowych, a w konsekwencji o wprowadzenie zmian w rozliczeniach z VAT dla gmin, fundacji i stowarzyszeń. Rewolucją w zakresie przepisów o VAT może być wprowadzenie pre-współczynnika, który ma być narzędziem do wyodrębnienia kwot podatku naliczanego niezwiązanego z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT. Wprowadzenie do przepisów o VAT pre-współczynnika ma na celu nałożenie na samorządy obowiązku stosowania dodatkowej proporcji w procesie odliczania podatku naliczonego. Nie będzie to dotyczyło wszystkich wydatków dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a wyłącznie wydatków niepodzielnie związanych z działalnością podlegającą oraz niepodlegającą opodatkowaniu VAT. 


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe