• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Czy twój dom stoi na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – pamiętaj o zasadach aktualizacji opłat rocznych
 • Artykuďż˝y

  Czy twój dom stoi na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste – pamiętaj o zasadach aktualizacji opłat rocznych

  Od października 2011 r. nastąpiły zmiany w zasadach aktualizacji opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Może być ona dokonywana nie częściej niż raz na trzy lata i tylko pod warunkiem, że wartość nieruchomości uległa zmianie. Duże podwyżki opłaty podlegają rozłożeniu w czasie. Możliwe jest także uzyskanie bonifikaty od Skarbu Państwa albo jednostki samorządu, będących właścicielem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste.

  Czym są opłaty roczne

  Nie zawsze jest tak, że osoby będące właściciele budynku są właścicielami gruntu. Wiele domów, budynków wielorodzinnych czy biurowców stoi na gruntach należących do Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów czy województw). Podmioty te w przeszłości nie miały w ogóle możliwości sprzedaży gruntu. Obecnie, choć mają już takie prawo i często z niego korzystają, zdarza się, iż wolą zachować własność gruntu a przekazać je inwestorom właśnie w użytkowanie wieczyste.

  Samo użytkowanie wieczyste jest prawem bardzo zbliżonym do prawa własności. Jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Co prawda ustanawiane jest na określony czas – od 45 do 99 lat – jednak możliwe jest jego przedłużenie na kolejne wskazane okresy.

  Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. Pierwsza opłata podlega zapłacie jednorazowo przy zawieraniu umowy ustanowienia użytkowania wieczystego i nie będziemy się nią zajmować w niniejszym artykule.

  Interesujące nas opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty ustala się jako procent wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Stawki procentowe opłat są uzależniona celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynoszą od 0,3 do 3%. Najniższa stawka – 0,3% – dotyczy nieruchomości przeznaczonych na cele obronności państwa, ochrony przeciwpożarowej, cele sakralne, oświatowe czy lecznicze. Cele mieszkaniowe, podobnie jak cele rolne, korzystają ze stawki wynoszącej 1%. W przypadku gruntów przeznaczone na cele gospodarcze stawka wynosi 3%, a dodatkowo może być ......CZYTAJ DALEJ NA BLOGPRAWNIKA.PL

  Opracowanie według stanu prawnego na 06.12.2011 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe