• Strona główna
 • Lista artykułów
 • Czym jest najem okazjonalny?
 • Artykuły

  Czym jest najem okazjonalny?

  Najem okazjonalny różni się od najmu zwykłego pod kilkoma względami. Przede wszystkim z punktu widzenia właściciela mieszkania jest korzystniejszy, bo lepiej zabezpiecza jego interesy. Jeśli wynajmujesz mieszkanie lub planujesz zakup mieszkania pod wynajem, rozważ podpisanie z najemcami umowy najmu okazjonalnego.

  najem-okazjonalny_topWynajem okazjonalny wiąże się z dopełnieniem kilku ważnych formalności, które nie są konieczne w przypadku najmu zwykłego. Te dodatkowe czynności mogą być Twoim zabezpieczeniem w przypadku nawiązania współpracy z nieuczciwymi lub nierzetelnymi najemcami. Takich zabezpieczeń nie gwarantuje zwykła umowa najmu. Poniżej opiszemy najważniejsze różnice między najmem okazjonalnym a zwykłym.  1. Możliwość eksmitowania najemców. Najem okazjonalny powoduje, że eksmisja lokatorów, którzy nie wywiązują się z warunków podpisanej umowy, jest łatwiejsza niż w przypadku najmu zwykłego, ponieważ nie wymaga wszczynania postępowania sądowego. Wystarczy złożyć do sądu stosowny wniosek. W przypadku najmu zwykłego właściciel mieszkania nie może eksmitować z niego lokatorów, nawet jeśli umowa najmu została rozwiązana i aby można było dokonać eksmisji najemcy, lokator musi mieć zapewniony lokal socjalny. Wynajęcie mieszkania z umową najmu okazjonalnego skutkuje tym, że eksmisji można dokonywać w tak zwanym okresie ochronnym (czyli od 1 listopada do 31 marca) także w przypadku kobiet w ciąży i osób nieletnich.

  2. Wskazanie przez najemcę lokalu, który zapewni mu dach nad głową, jeśli umowa najmu zostanie rozwiązana. Właściciel mieszkania, które zostało wskazane przez najemcę jako „zastępcze”, musi złożyć odpowiednie oświadczenie, w którym wyraża zgodę na to, że przyjmie go do siebie, gdy ten zostanie eksmitowany. Jeśli rozważasz taki wynajem mieszkania, przepisy dają Ci możliwość zażądania od Twojego najemcy, aby opisywane zaświadczenie było potwierdzone notarialnie.

  3. Gwarancja notarialna. Najemca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym zobowiązuje się do opuszczenia wynajmowanego lokalu po rozwiązaniu umowy.

  4. Oznaczony czas wynajmu. Zgodnie z przepisami, najem okazjonalny nie może trwać dłużej niż 10 lat. Po upływie tego czasu umowa wynajmu może zostać przedłużona.

  5. Rejestracja umowy w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. Jako wynajmujący będziesz mieć obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy naczelnikowi urzędu skarbowego – w innym przypadku podpisana umowa będzie miała moc umowy standardowej, regulowanej zasadami kodeksu cywilnego, a wszystkie ustalenia związane z najmem okazjonalnym będą nieważne.

  6. Kaucja zabezpieczająca. Najem okazjonalny narzuca górną granicę kaucji, jaką pobiera się od najemcy. W tym wypadku nie może ona przekroczyć sześciokrotności czynszu, ustalonego podczas podpisywania umowy. Oprócz tego, że z zapłaconej kaucji możesz pobrać kwoty np. nieopłaconego czynszu lub strat poniesionych w wyniku uszkodzenia Twojego mienia, to w przypadku najmu okazjonalnego możliwe jest także potrącenie kosztów wynikających z postępowania egzekucyjnego.

   najem-okazjonalny_wt
  Podsumowując, najważniejsze elementy, które musi zawierać umowa najmu okazjonalnego, to:  • oświadczenie, w którym najemca wskazuje lokal gotowy udzielić mu schronienia na wypadek eksmisji z wynajmowanego mieszkania,

  • oświadczenie właściciela wspomnianego lokalu, który zobowiązuje się przyjąć go pod swój dach,

  • oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym zobowiązuje się wynajmującego do opuszczenia lokalu po wygaśnięciu lub zerwaniu umowy.


  Umowa najmu okazjonalnego musi być sporządzona na piśmie. Nie obowiązują żadne inne formy potwierdzające zawarcie takiej umowy.


  Aby wynajem mieszkania przynosił wyłącznie korzyści – zarówno materialne, jak i psychiczne – warto rozważyć podpisanie z najemcami umowy najmu okazjonalnego. Niezwykle istotny jest też wybór odpowiednich lokatorów. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: „Jak znaleźć idealnego najemcę i podpisać z nim umowę najmu”, a jeśli szukasz swojego lokum, sprawdź narzędzie Navidom!  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe