• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Dokumentacja Szkody
 • Artykuďż˝y

  Dokumentacja Szkody

       Gromadzenie dowodów i dokumentów szkody składanych w towarzystwie ubezpieczeniowym jest niezwykle ważne.....

  Gromadzenie dowodów i dokumentów szkody składanych w towarzystwie ubezpieczeniowym jest niezwykle ważne. Należy pozostawić sobie kserokopie bądź odpisy wszystkiego co dostarczamy TU, zarówno zgłaszając szkodę, jak i w toku dalszego postępowania. Wezwani do złożenia dodatkowych wyjaśnień, powinniśmy dokładnie przeczytać protokół i ewentualnie zgłosić sprostowania.  Możemy zażądać dosłownego spisania naszych słów, co może mieć później duże znaczenie w trakcie dochodzenia odszkodowania. Niekiedy zdarza się, że likwidator odmówi wypłaty odszkodowania, powołując się na celowo zniekształcony zapis z protokołu. Po sprawdzeniu protokołu, również możemy otrzymać jego odpis. Zebranie w ten sposób własnych akt sprawy pozwoli , w razie wystąpienia problemów, ustalić przez pełnomocnika przyczynę odmowy lub przedłużania procedury.

       Jednym ze sposobów zniechęcenia klienta do dochodzenia swoich praw jest skierowanie sprawy do prokuratury, co wiąże się z przekazaniem akt. TU może wtedy odmówić wglądu w akta (bo ich przecież nie mamy...), a prokuratura odmówi dostępu ze względu na przepisy sądowe. Towarzystwo w takiej sytuacji robi sobie kopie, ale nie powiadomi o tym petenta, chcącego obejrzeć akta. W takiej sytuacji przydają się nasze kopie dokumentów. Możemy na tej podstawie dalej prowadzić merytoryczną polemikę z TU, a nawet przygotować pozew cywilny.

        Warto też sporządzać notatki z każdej rozmowy w naszej sprawie, zapisując datę, godzinę, z kim rozmawialiśmy, bezpośrednio czy telefonicznie oraz  jej treść. Pozwoli nam to  na przypomnienie sobie za jakiś czas ważnych, a umykających szczegółów.

          Oprócz dokumentowania przebiegu sprawy, nie należy obawiać się przywoływania wszelkich korzystnych dowodów w sprawie. Mogą to być świadkowie kolizji, lub osoby obecne na miejscu bezpośrednio po niej, wyceny, kalkulacje i opinie niezależnych rzeczoznawców, własna dokumentacja fotograficzna zdarzenia. Będąc aktywnymi w procesie likwidacji, możemy mieć nadzieję na satysfakcjonujący nas efekt.  

  Opracowanie według stanu prawnego na 26.02.2013 r.  Artykuł opracowany przez
  Kancelaria Prawna Kurier


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe