• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Gra na zwłokę
 • Artykuďż˝y

  Gra na zwłokę

  Zgodnie z przepisami, TU ma 30 dni na likwidację szkody, licząc od dnia zgłoszenia.....

  Zaprezentujemy Państwu często stosowaną przez towarzystwa ubezpieczeniowe praktykę przedłużania procedur likwidacji szkody. Niekiedy wygląda to na celowe działanie towarzystwa, aby zmęczyć klienta i w ten sposób nakłonić do rezygnacji z dochodzenia swoich praw.

        Zgodnie z przepisami, TU ma 30 dni na likwidację szkody, licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku wystąpienia wątpliwości , termin wydłuża się do 14 dni od ich usunięcia. Nawet wtedy likwidacja nie może trwać dłużej niż 90 dni, chyba że sprawa trafia do prokuratury z powodu próby wyłudzenia odszkodowania. Ścisłe określenie terminów uniemożliwiło TU stosowanie praktyki mnożenia wątpliwości w nieskończoność i oczekiwania na ich usunięcie.

         Na początek klient musi dostarczyć mnóstwo dokumentów, poddać się przesłuchaniom, potem TU weryfikuje zeznania. Kiedy klient nie rezygnuje, sprawę przekazuje się do oceny rzeczoznawcom, co może trwać całe tygodnie. Jeżeli klient nadal ma siłę dopominać się o swoje, sprawę kieruje się do prokuratury. Może to trwać całe lata, prokuratura w końcu sprawę umarza, ale nawet to nie skłoni TU do natychmiastowej wypłaty. Zwykle towarzystwo ma swój pogląd na szkodę i straszy klienta własnymi dowodami przeciwko niemu.  Zasada domniemania niewinności nie znajduje w tym wypadku zastosowania. Część spraw trafia w końcu do sądu, który zazwyczaj przyznaje rację klientowi.

          Klienci nie mają wyjścia - muszą  płacić  obowiązkowe składki, a w zamian tracą tylko zdrowie i czas. Mimo że należy im się wypłata z OC  sprawcy, traktuje się ich jak złodziei i potencjalnych oszustów. W lokalach TU zarówno oni sami, jak i ich pełnomocnicy nieraz traktowani są wręcz jak intruzi. A gdy już wygrają proces, TU i tak odbije sobie koszty poniesione w sądach - podnosząc za jakiś czas składki.

           Mimo wszystko, warto konsekwentnie dochodzić swoich roszczeń, także z pomocą prawnika, aby  TU oprócz należnego odszkodowania wypłaciło również ustawowe odsetki.

  Opracowanie według stanu prawnego na 05.02.2013 r.  Artykuł opracowany przez
  Kancelaria Prawna Kurier


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe