• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Jak się bronić przed opłatą adiacencką
 • Artykuďż˝y

  Jak się bronić przed opłatą adiacencką

  Jeśli gmina wybudowała wodociąg, kanalizację lub drogę, to część kosztów takiej inwestycji może przerzucić na właścicieli okolicznych nieruchomości. Oto kilka wskazówek, jak się przed tym bronić.

  Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej (droga, wodociąg, kanalizacja) przez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jeśli gmina wybudowała w pobliżu prywatnej nieruchomości tego typu urządzenia, może się upomnieć nawet o 50 % kwoty, o jaką z tego tytułu wzrosła wartość działki. Płaci właściciel lub współwłaściciele w stosunku do wielkości swoich udziałów. Nie ma przy tym znaczenia, czy właściciel chce korzystać ze stworzonych możliwości, tj. np. czy ma zamiar korzystać z wodociągu. Dla wymierzenia opłaty wystarcza sam fakt, że stworzono mu taką możliwość.

   

  Sprawdź uchwałę w sprawie opłaty

  Warunkiem ustalenia opłaty jest obowiązywanie w dniu, w którym stworzono warunki do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo w dniu stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi – uchwały rady gminy ustalającej stawkę procentową opłaty (rada może ją ustalić w wysokości do 50%). Tak więc, zacznijmy od sprawdzenia, czy taka uchwała obowiązywała w momencie oddania inwestycji do użytku. Większość gmin posiada takie uchwały. Ale uwaga: wczytajmy się dobrze w ich treść. Możliwe są sytuacje, w których obowiązuje tylko uchwała w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej od podziału nieruchomości (to kolejny przypadek, w którym gmina może nakładać tę opłatę)........CZYTAJ DALEJ NA BLOGPRAWNIKA.PL

  Opracowanie według stanu prawnego na 31.03.2011 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe