• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Legalizacja instalacji gazowej w domu
 • Artykuďż˝y

  Legalizacja instalacji gazowej w domu

  Artykuł ten dotyczyć będzie legalizacji instalacji gazowych zamontowanych w mieszkaniach lub innych obiektach budowlanych podłączonych do sieci gazowej (na gaz ziemny).

  Niniejszy artykuł powstał w odpowiedzi na liczne problemy, z którymi zetknęli się nasi klienci, chcąc zalegalizować instalacje gazowe w swoich domach. Artykuł ten dotyczyć będzie legalizacji instalacji gazowych zamontowanych w mieszkaniach lub innych obiektach budowlanych podłączonych do sieci gazowej (na gaz ziemny).

   

  Nie trzeba wiele pisać o tym, jak gaz może być niebezpieczny dla zdrowia a przede wszystkim życia człowieka. Od czasu do czasu słyszysz w wiadomościach o wybuchu gazu w domu. Dlaczego to się stało? Przyczyny tego mogą być różne.

  Należy dążyć do tego, aby instalacja gazowa nie powodowała zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, co oznacza, że musi być bezpieczna. Aby taka była, powinna być przede wszystkim szczelna oraz prawidłowo wykonana – czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Należy uświadomić sobie, że przed zamontowaniem nowej instalacji gazowej lub przed przystąpieniem do jej remontu, Prawo Budowlane nakłada na nas obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę wraz z prowadzeniem dziennika budowy (więcej informacji znajdziesz u swojego zarządcy budynku lub na naszej stronie internetowej). Jeżeli jednak mamy już wykonaną instalację bez wymienionych dokumentów, to pozostaje nam tylko jej zalegalizowanie. Zalegalizowanie instalacji gazowej może narzucić nam zarządca budynku (nieruchomości). Legalizację wykonujemy również, gdy sami chcielibyśmy mieć pewność, że instalacja, którą przerobiliśmy albo wybudowaliśmy, jest bezpieczna.

   

              Legalizacja (inwentaryzacja i ocena stanu technicznego) instalacji gazowej wykonana jest w postaci dokumentu, który składa się z części opisowej, w której określone są szczegółowo poszczególne elementy instalacji (np. rurociągi, przewody spalinowe, wentylacja pomieszczeń) oraz z części graficznej, tj. rysunków technicznych, na których pokazane jest umiejscowienie poszczególnych elementów instalacji. Legalizację sporządza się pod kątem zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami i normami (Uwaga! Nawet, jeżeli instalacja została wykonana wiele lat temu, zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami, instalacja powinna spełniać przepisy obowiązujące obecnie).

  Często jednak zdarza się, że instalacja wykonana wiele lat temu, niestety nie spełnia obowiązujących dzisiaj przepisów. Decydując się na sporządzenie legalizacji, powinieneś być świadomy, że w przypadku niezgodności instalacji z przepisami, będziesz musiał ponieść koszty dostosowania jej do obecnie obowiązujących przepisów.

  Najczęściej spotykane u naszych klientów nieprawidłowości związane z instalacją gazową to zamontowanie gazomierza na nieodpowiedniej wysokości, brak nawiewu do pomieszczenia, nieprawidłowo wykonany wylot spalin, zbyt mała odległość gazomierza od urządzenia gazowego.

   

  Dokumenty konieczne do wykonania legalizacji instalacji gazowej to:

  -       Warunki przyłączenia do sieci gazowej (wystawione przez Zakład Gazowniczy)

  -       Opinię kominiarską (rekontrola kominiarska, określające prawidłowość podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych)

  -       Protokół z próby szczelności instalacji gazowej (UWAGA! Nie mylić z protokołem okresowym, wykonywanym raz na rok za pomocą czujnika tj. detektora gazu).

  Wymagany protokół sporządza się po wykonaniu próby ciśnieniowej.

   

  Procedura wykonania legalizacji:

  -       Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń oraz instalacji przez projektanta lub inną uprawnioną osobę. Wstępne ustalenie, czy są widoczne niezgodności z przepisami;

  -       uzyskanie warunków Zakładu Gazowniczego (jeżeli nie były wcześniej wystawione);

  -       usunięcie nieprawidłowości-przebudowa instalacji (jeżeli stwierdzono niezgodność z obowiązującymi przepisami);

  -       wykonanie próby szczelności instalacji gazowej oraz sporządzenie protokołu;

  -       wykonanie opinii (rekontroli) kominiarskiej;

  -       sporządzenie dokumentacji;

  -       złożenie dokumentacji do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i/lub do swojego zarządcy budynku.

   

  Całość prac związanych z zalegalizowaniem instalacji gazowej trwa od kilku tygodni.



  Artykuł opracowany przez
  Zielazek






  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe