• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Malowanie linii i oznakowanie BHP – jak zadbać o bezpieczeństwo w przemyśle?
 • Artykuďż˝y

  Malowanie linii i oznakowanie BHP – jak zadbać o bezpieczeństwo w przemyśle?

  Jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników w fabrykach i innych zakładach przemysłowych? Zapewnienie środków ochrony osobistej i zbiorowej to obowiązek każdego pracodawcy, jednak podstawą bezpieczeństwa jest pełna świadomość pracowników o zagrożeniach. Malowanie linii i oznaczeń BHP zapewni im tę wiedzę. Zobacz, jakie oznakowania powinny znaleźć się w zakładach przemysłowych.

  Malowanie linii – zadbaj o organizację pracy


  Malowanie linii pozwala dokładnie zaplanować przestrzeń, którą wykorzystuje się do pracy. Dzięki wyznaczonym na powierzchni liniom nic, nie powinno znaleźć się w miejscu, w którym powodowałoby niebezpieczeństwo. Jakie przestrzenie wyznaczyć za pomocą linii?


  forklift-835340_1280.jpg  • Ścieżki – po zakładzie poruszają się piesi pracownicy, a także wózki widłowe lub inne urządzenia transportowe. Wyznaczenie osobnych dróg dla wszystkich poprawi bezpieczeństwo związane z poruszaniem się.

  • Strefy pracy – niech znajdą się w nich maszyny, strefy pakowania gotowych produktów lub półproduktów, kontenery na odpady.

  • Miejsca na narzędzia i materiał – przyrządy czy materiały nie będą stanowić niebezpieczeństwa jeżeli będą znajdować się w wyznaczonych miejscach. Ponadto łatwiej będzie je zlokalizować.

  • Pola odkładcze – wyznaczone w magazynie miejsca na gotowe produkty znacznie ułatwiają pracę nad procesami logistycznymi.


  Oznaczenia BHP – jakie znaki umieścić w zakładzie?


  Podobnie jak Kodeks Ruchu Drogowego przepisy BHP posiadają całą gamę znaków ostrzegawczych, zakazujących, nakazujących czy informujących, których zastosowanie w zakładzie przemysłowym usprawnia poruszanie się, a także pomaga zachować bezpieczeństwo wszystkich pracowników, audytorów czy innych osób przebywających na terenie zakładu. Podobnie jak na drogach znaki w zakładach pracy również występują zarówno w formie pionowej, jak i poziomej jako namalowane na powierzchni linie oraz oznaczenia. Jakie rodzaje znaków mogą okazać się konieczne w szerokiej branży przemysłowej?


  Znaki ostrzegawcze


  Swoim wyglądem przypominają te znane z dróg. Są w kształcie trójkąta, a dominująca barwa to żółć. Znaki ostrzegawcze informują o niebezpieczeństwach związanych z:  • zagrożeniem chemicznym – substancje żrące, toksyczne, materiały radioaktywne lub jonizujące;

  • wiszącymi lub spadającymi przedmiotami;

  • wysokim napięciem elektrycznym;

  • ograniczeniami wysokości lub szerokości przejazdu,

  • nadmiernym hałasem,

  • śliską lub niebezpieczną nawierzchnią,

  • etc.


  W zależności od specyfiki pracy w danym zakładzie wszędzie będą potrzebne inne znaki, które ostrzegą pracowników przed niebezpieczeństwem wynikającym z warunków oraz specyfiki pracy. Profesjonalnym wykonaniem tego typu oznakowań zajmuje się wiele firm. Więcej informacji na temat wykorzystywanych materiałów i metod malowania linii można znaleźć na stronie firmy - http://incor.com.pl/, która zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem oznakowań bhp w halach i magazynach. 


  Znaki nakazu


  Analogicznie do wyżej wymienionych możliwych zagrożeń związanych z pracą w zakładach stosuje się odpowiednie znaki nakazu. Mają one na celu nakazanie pracownikom stosowania odpowiednich środków ochrony lub odpowiedzialne i zgodne z zasadami BHP zachowanie.


  Znaki informacyjne


  Najczęściej wskazują drogi ewakuacyjne, umiejscowienie apteczek, urządzeń AED lub awaryjnych wyłączników czy punktów telefonicznych.


  Znaki zakazu


  Pewne zachowania personelu lub klientów mogą spowodować niebezpieczeństwo. Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom stosuje się odpowiednie znaki zakazu, które mogą dotyczyć:  • wstępu lub wjazdu,

  • używania ognia,

  • uruchamiania urządzeń lub ich używania w nieodpowiednich miejscach,

  • spożywania posiłków,

  • etc.


  W miejscach, gdzie należy zachować szczególną ostrożność lub powstrzymać się od konkretnego postępowania, należy umieści odpowiednie znaki BHP. 


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe