• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Miejsce postojowe w hali garażowej opodatkowane stawką 7% VAT
 • Artykuďż˝y

  Miejsce postojowe w hali garażowej opodatkowane stawką 7% VAT

  Naczelny Sąd Administracyjny przesądził w końcu kwestię opodatkowania sprzedaży miejsc postojowych (garaży wielostanowiskowych). Jeśli garaż nie ma wydębionej księgi wieczystej i stanowi część wspólną nieruchomości mieszkaniowej – podlega opodatkowaniu stawką 7% VAT.

  Jeśli natomiast garaż (garaże) stanowią odrębną nieruchomość, a nabywca oprócz mieszkania kupuje udział w tej nieruchomości, stawka 7% będzie miała zastosowanie jedynie do mieszkania. Za udział w garażu trzeba zapłacić 22% VAT. Wynika tak z wyroku NSA z 11 maja 2010 r., w sprawie I FSK 724/09.

  Wątpliwości w powyższej sprawie zapadły na tle częstej sytuacji.  Deweloper sprzedaje mieszkania wraz z prawem do korzystania z miejsc postojowych w taki sposób, że łącznie spełnione będą dwa warunki:

  1. sprzedaż obejmuje zarówno mieszkanie, jak i określony udział we współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali (do których zalicza się podziemną część budynku z halą garażową),
  2. w umowie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i sprzedaży mieszkania dokonuje się podziału do korzystania z podziemnej części budynku (hali garażowej) obejmującej znajdujące się w nim miejsca postojowe dla samochodów osobowych (każdoczesny właściciel konkretnego lokalu mieszkalnego będzie miał prawo do wyłącznego korzystania i pobierania pożytków z konkretnego miejsca postojowego).

  Zdaniem urzędu skarbowego w takiej sytuacji sprzedaż lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu VAT według stawki 7%, natomiast sprzedaż miejsca postojowego - 22%. Stanowisko to zakwestionował Wojewódzki, a teraz także Naczelny Sąd Administracyjny. Jeżeli zatem w ramach nieruchomości budynkowej następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do korzystania z określonego miejsca postojowego, to sprzedaż ta stanowi jednolite świadczenie i na podstawie art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zw. z § 5 ust. 1a pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 97, poz. 970 ze zm.), podlega opodatkowaniu stawką 7%,

  Jeśli natomiast sprzedaż obejmuje dwa przedmioty: lokal mieszkalny oraz udział w wyodrębnionym na odrębną własność lokalu niemieszkalnym (użytkowym) w budynku mieszkaniowym, stawką opodatkowania 7% objęta jest jedynie dostawa lokalu mieszkalnego, a sprzedaż udziału w lokalu niemieszkalnym (użytkowym, garażowym), z określeniem sposobu korzystania z miejsc postojowych w ramach podziału quoad usum – opodatkowana jest stawką 22%.

  Opracowanie według stanu prawnego na 12.09.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe