• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Nadużywanie Przepisów przez TU
 • Artykuďż˝y

  Nadużywanie Przepisów przez TU

  Dla uwiarygodnienia decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego zawsze podparta jest przepisem prawnym. Poszkodowany , postawiony przed paragrafem,  zwykle nie próbuje się spierać (" trudno, takie są przepisy"), nie podejrzewając nawet , że zastosowanie przepisu może być mniej lub bardziej naciągane.....

  Dla uwiarygodnienia decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego zawsze podparta jest przepisem prawnym. Poszkodowany , postawiony przed paragrafem,  zwykle nie próbuje się spierać (" trudno, takie są przepisy"), nie podejrzewając nawet , że zastosowanie przepisu może być mniej lub bardziej naciągane.

  Weryfikacja przepisów przywołanych przez towarzystwo ubezpieczeniowe często pokazuje, że zastosowany przepis dotyczy zupełnie innej sytuacji, lub jest tak ogólnikowy, że nie wystarcza do uzasadnienia decyzji ubezpieczyciela. Forma polisy ubezpieczeniowej jest zależna od licznych uregulowań. Kodeks Cywilny określa jej treść, w przepisach ogólnych o zobowiązaniach i dotyczących konkretnie umowy ubezpieczenia. Przepisy dotyczące ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej mają rangę ustawy (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu  Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, opublikowana 22 maja 2003). Do ubezpieczenia Autocasco , oprócz Kodeksu Cywilnego, stosuje się też uchwały zarządów, jako tzw. ogólne warunki umów AC. Zatem są to przepisy odrębne dla każdego towarzystwa,  oddzielne od przepisów  Kodeksu. Powinny być przedstawione przy  zawieraniu umowy. Jeżeli ubezpieczyciel tego nie zrobi, należy koniecznie się o nie upomnieć.

       Odmowę wypłaty całości lub części odszkodowania autocasco zawsze uzasadnia się przepisami z ogólnych warunków umów. Nawet jeżeli dokładnie odnoszą się do zaistniałego  zdarzenia, można próbować je podważyć, a nawet zakwestionować. Pozwala na to, przyznany  klientom ustawowo,  status konsumenta. Przepisy nie dopuszczają stosowania tzw. klauzuli abuzywnej, czyli jednostronnej i niekorzystnej dla klienta, dającej przewagę ubezpieczycielowi. Jeżeli już do tego dojdzie, można odwołać się do raportu opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W przypadku skierowania sprawy do sądu, ma on prawo zakwestionowania przepisu  z ogólnych warunków ubezpieczenia  AC i zadecydowania, że nie stosuje się do konkretnej sprawy.

      A oto przykład opisywanych powyżej nadużyć. Przepisy własne jednego z największych TU wymagały od klienta niemalże natychmiastowego zgłoszenia kradzieży  ubezpieczycielowi. Nie oznacza to oczywiście, że takie postępowanie jest niewłaściwe, ale po interwencji UOKiK  anulowano ten przepis.  Inne TU wymaga zgłoszenia policji kolizji w tzw. szerszym zakresie (pożar, wypadnięcie z drogi, dachowanie). Zanegowano jednak fakt kolizji, poświadczony przez patrol policji, niezależnie od policjantów wezwanych przez uczestnika wypadku. Jest to przykład rażącej  niekonsekwencji : z jednej strony, wymaga się koniecznie  obecności policji na miejscu zdarzenia, z drugiej neguje wartość dowodową notatki policyjnej.

        Zawsze należy polemizować z zasadnością przepisu. Przywoływanie go przez TU nie może przesądzać zasadności decyzji.  

  Porad naszym czytelnikom udzielają mgr Janusz Cymer i mgr Jacek Gęga z Kancelarii Prawnej „Kurier” al. W. Beliny-Prażmowskiego 49a  31-514 Kraków. Tel. (012) 4132232 lub 604518865 lub 0603128370. Zapraszamy też na naszą stronę internetową www.kancelaria.kuriergc.pl

  Opracowanie według stanu prawnego na 22.01.2013 r.  Artykuł opracowany przez
  Kancelaria Prawna Kurier


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe