• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Nieruchomości zabytkowe – co się do nich zalicza i jak wygląda ich wycena?
 • Artykuďż˝y

  Nieruchomości zabytkowe – co się do nich zalicza i jak wygląda ich wycena?

  Coraz więcej osób, decydujących się na kupno mieszkania, poszukuje nieszablonowych rozwiązań – lokali z duszą, bogatą historią i wyjątkową architekturą. W związku z tym, rosnącym zainteresowaniem cieszą się także nieruchomości zabytkowe. Co warto o nich wiedzieć? Jak wygląda wycena nieruchomości, uznanej za zabytek?

  Czym są nieruchomości zabytkowe?


  Kwestie prawne, dotyczące zabytków nieruchomych, reguluje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 roku. W myśl jej postanowień do nieruchomości zabytkowych zalicza się obiekty (ich części bądź zespoły obiektów), które stanowią świadectwo minionych epok lub wydarzeń, których zachowanie jest istotne dla interesu społecznego, ze względu na wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Nieruchomości zabytkowe mogą być wpisane do rejestru zabytków lub zostać objęte ewidencją zabytków.


  Co wyróżnia nieruchomości zabytkowe?


  Tym, co odróżnia obiekty zabytkowe od zwykłych nieruchomości, jest szczególna ochrona prawna i wynikające z niej ograniczenia i obowiązki. Właściciel nieruchomości zabytkowej nie może w pełni swobodnie korzystać i rozporządzać danym obiektem – dotyczy to chociażby możliwości remontu, który nie może naruszać ani zmieniać zabytkowych elementów budynku. Zakup mieszkania w zabytkowej kamienicy może więc wiązać się na przykład z brakiem możliwości wymiany okien lub drzwi wejściowych.


  ct_cs_nieruchomosci-zabytkowe-co-sie-do-nich-zalicza-i-jak-wyglada-ich-wycena-2.jpg


  Walory nieruchomości zabytkowych


  Nieruchomości zabytkowe posiadają wiele ciężko uchwytnych walorów niematerialnych – z tego względu wycena obiektów tego typu często nastręcza wielu trudności. Wśród najważniejszych z nich wymienia się:  • wartość historyczną,

  • wartość kulturową,

  • wartość artystyczną,

  • wartość architektoniczną.


  Wycena nieruchomości zabytkowych


  Przygotowanie wyceny nieruchomości zabytkowych jest złożonym procesem, który wymaga od rzeczoznawcy zgromadzenia wielu informacji, dotyczących nieruchomości. Powinien on zapoznać się dokumentami zawartymi w rejestrze zabytków (jest on prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, właściwego dla lokalizacji danego obiektu), dokumentacją historyczną, a także ustaleniami wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


  Ostateczna wycena nieruchomości zostaje ustalona jako integralna wartość wszystkich elementów i walorów, składających się na danych obiekt, takich jak: znaczenie historyczno-kulturowe, otoczenie, krajobraz, stan techniczny czy funkcjonalność.


  Inwestowanie w nieruchomości zabytkowe


  Kupno mieszkania lub całego obiektu, wpisanego do rejestru zabytków, może być korzystną inwestycją, jednak wymaga dobrego przygotowania. Z jednej strony, obiekty tego typu nakładają na właścicieli pewne ograniczenia, z drugiej – zainteresowanie nieruchomościami „z historią” sprawia, że ich wartość stale rośnie.


  Rozważając inwestowanie w nieruchomości zabytkowe, warto uwzględnić nie tylko cechy samego obiektu, ale także jego otoczenie i możliwość przyszłej zabudowy. Jeżeli na skutek uchwalonego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wartość nieruchomości wzrośnie, właściciel, który zechce ją zbyć, może zostać zobowiązany przez gminę do opłaty renty planistycznej. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „Czym jest renta planistyczna?”.


  Chcesz bez ryzyka dobrze wybrać mieszkanie, zmieścić się w budżecie i mieć wszystko w jednym miejscu? Będziesz zaskoczony, jakie to proste! Skorzystaj z narzędzia NAVIDOM!


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe