• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Od oferty złożonej w przetargu można się uchylić
 • Artykuďż˝y

  Od oferty złożonej w przetargu można się uchylić

  Jeśli organizator przetargu (licytacji) nie podał w ogłoszeniuistotnych informacji odnośnie sprzedawanej nieruchomości, uczestnik ma prawo uchylić się do skutków prawnych oferty. Nie musi wówczas przystępować do umowy i odzyska wpłacone wadium.

  To sedno prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, zapadłego na skutek apelacji powoda. W postępowaniu tym Kancelaria Kwantum reprezentowała inwestora, który wylicytował atrakcyjną nieruchomość w centrum Gdańska. Sprzedawcą i organizatorem przetargu była duża spółka Skarbu Państwa. Przed przystąpieniem do przetargu, licytant wpłacił wadium w wysokości 85 000 zł. Za wylicytowaną nieruchomość miał zapłacić prawie 2 mln zł. Po ogłoszeniu wyników przetargu, ale przed wizytą u notariusza, powód powziął informację o toczącym się postępowaniu o ustanowienie służebności drogi koniecznej na kupowanej nieruchomości. Jako przyszły nabywca, stał się nawet uczestnikiem tego postępowania. Według najbardziej prawdopodobnego wariantu, droga miała zajmować 22% powierzchni wylicytowanej nieruchomości. Wyszło przy tym na jaw, że organizator przetargu wiedział o roszczeniu sąsiadów już od co najmniej dwóch lat, choć sprawa trafiła do sądu równolegle z ogłoszeniem przetargu. Informacja o roszczeniu o ustanowienie służebności nie została podana do wiadomości uczestników przetargu.

   

  Oferta w przetargu to oświadczenie woli

  Powód stanął przed dylematem, jak się wycofać z obowiązku zawarcia umowy. Uchylenie się od zawarcia umowy w ramach aukcji albo przetargu wiąże się co do zasady z utratą wadium (art. 704 § 2 KC). Powołując się na art. 84 § 1 KC, powód złożył więc organizatorowi przetargu oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oferty, jako złożonej pod wpływem błędu co do stanu nieruchomości. Organizator nie uznał tego oświadczenia i ......CZYTAJ DALEJ NA BLOGPRAWNIKA.PL

  Opracowanie według stanu prawnego na 25.01.2013 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe