• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Okna i drzwi w Twoim domu
 • Artykuďż˝y

  Okna i drzwi w Twoim domu

  Okna i drzwi w mieszkaniu stanowią miejsca, przez które wydobywa się na zewnątrz bardzo dużo ciepłego powietrza. Zapewne każdy z nas doświadczył takiej sytuacji i próbował – szczególnie w okresie zimowym – odpowiednio dodatkowo je uszczelnić.

  Co jest powodem nieszczelności okien i drzwi?


  Problem leży przede wszystkim w złym montażu tych elementów – dlatego, jeśli nie jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie warto jest skorzystać z pomocy fachowców. Obecnie często firmy oferujące te produkty od razu oferują usługę montażową – związaną właśnie z zamontowaniem okien i drzwi.


  Nieszczelność może powstać również na skutek ciągłego otwierania i zamykania drzwi oraz okien. W wyniku czego bardzo często dochodzi do rozregulowania czy zniszczenia uszczelki. Wówczas rozwiązaniem jest po prostu wymiana „zużytego” elementu.


  Powodem niespełniania przez drzwi i okna swoich właściwych funkcji może być również zła jakość wykonania. A zatem przyjrzymy się temu zagadnieniu nieco bliżej.


  Ustawodawca starając się uregulować ten segment rynku wprowadził regulacje, które precyzują jakie parametry muszą spełniać okna i drzwi. Parametry te muszą być potwierdzone badaniami w jednostkach posiadających do tego odpowiednie uprawnienia, czyli w jednostkach notyfikowanych.


  WYJAŚNIENIE: Jednostka notyfikowana to instytucja, niezależna zarówno od producenta, jak i konsumenta, działająca w sposób obiektywny. Zatrudniania jest przez producenta do oceny zgodności produktu z odpowiednią normą.


  Takimi dokumentami są: norma PN-EN 14351-1+A1 „2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności „ oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. Jeśli dany produkt spełnia wymagania norm, to może przez producenta być oznaczony znakiem CE.


  Niestety, jak to często bywa w praktyce, producenci nie zawsze stosują się do wymaganych zaleceń, oferując tym samym produkty niespełniające wszystkich parametrów. Przeciętny obywatel nie zdaje sobie zazwyczaj sprawy, że kupowane przez niego produkty muszą spełniać określone cechy i jednym czynnikiem, jaki ma dla niego znaczenie, jest cena.


  Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie? Wyżej wymieniona norma wymienia 23 właściwości eksploatacyjne okien, sposób ich określania oraz wartości graniczne. Są to między innymi takie parametry jak: współczynnik przenikania ciepła, współczynnik izolacyjności akustycznej, wodoszczelność, odporność na obciążenie wiatrem i inne.


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe