• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Oświadczenie sprawcy kolizji
 • Artykuďż˝y

  Oświadczenie sprawcy kolizji

       W dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy dużą rolę odgrywa.....

       W dochodzeniu odszkodowania z OC sprawcy dużą rolę odgrywa jego oświadczenie o sprawstwie kolizji. Kiedy na miejscu zdarzenia obecna jest policja, funkcjonariusz sporządza notatkę urzędową. Powinna ona zawierać wszystkie okoliczności kolizji, co ułatwi później dochodzenie swoich praw przed ubezpieczycielem. Niestety, czasami pojawiają się nieścisłości , co utrudnia pozytywne zakończenie sprawy. Aby tego uniknąć, najlepiej uzyskać odpis notatki od policjanta, od razu na miejscu zdarzenia. To pozwoli samodzielnie zweryfikować ewentualne błędy. Jeżeli policjant zamierza sporządzić notatkę na komisariacie, należy umówić się po odbiór odpisu.

          Jeżeli nie wezwiemy policji, lub po wezwaniu rezygnujemy z niego, pozostaje nam osobiste oświadczenie sprawcy. Nie musi układać go osobiście, może też zaakceptować i podpisać tekst przygotowany przez nas. Należy wtedy zanotować, że treść przygotował poszkodowany, a sprawca nie wnosi zastrzeżeń.  Taka adnotacja jest istotnym argumentem przy późniejszym potwierdzaniu okoliczności wypadku w siedzibie towarzystwa. Likwidator potrafi wypytywać o tak drobne i nieistotne szczegóły jak w czyim aucie spisywano oświadczenie, kto udostępnił kartkę, kto długopis itp. Uczestnicy zdarzenia zwykle nie pamiętają takich szczegółów lub nie przywiązują do nich znaczenia, ale wszystkie rozbieżności- nawet w tak drobne - likwidator wykorzysta przeciwko nam. Takie drobiazgi są potem podstawą do odmowy gdyż "szkoda powstała w okolicznościach innych niż podane w zgłoszeniu."  Zazwyczaj nie zmienią tego nawet późniejsze sprostowania. Mimo wszystko, warto takowe złożyć, ale przede wszystkim dokładnie przeczytać protokół i zażądać zapisania i dołączenia ewentualnych naszych wątpliwości. Jeśli sprawa trafi do sądu, będzie można powołać się na przepisy o wadach oświadczeń woli. Sędzia oceni wówczas, jaka była rzeczywista wola strony co do treści oświadczenia.

          W oświadczeniu należy podać dokładne dane uczestników kolizji i numery ich dokumentów, sporządzić opis miejsca zdarzenia, w miarę możliwości uzupełniony rysunkiem, podać markę i model pojazdów i opisać ich uszkodzenia, podać ewentualnych świadków i oświadczenie o winie sprawcy. Oczywiście, nie można zapomnieć o podaniu telefonu kontaktowego. Najlepiej wozić ze sobą w samochodzie gotowe formularze oświadczeń (otrzymamy je od ubezpieczyciela). Pozwoli  to nie zastanawiać się zaraz po kolizji co wpisać, czy czegoś nie zapomnieliśmy, itd.

           Jak już wspomnieliśmy, należy opisać bardzo dokładnie zdarzenie i jego uczestników. W razie wątpliwości ze strony sprawcy lub podejrzeń co do jego dokumentów, najlepiej wezwać policję. Dotyczy to również sytuacji, gdy sprawca nie określa wyraźnie swojej winy, a my jesteśmy przekonani o niej.    

  Opracowanie według stanu prawnego na 08.03.2013 r.  Artykuł opracowany przez
  Kancelaria Prawna Kurier


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe