• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Pomysł na nieczystości, czyli przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Artykuďż˝y

  Pomysł na nieczystości, czyli przydomowe oczyszczalnie ścieków

  Każdy dom powinien posiadać odpływ nieczystości. Jeśli jest możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji miejskiej, problem mamy z głowy. Gdy takie rozwiązanie nie jest dostępne, sami musimy zadbać o właściwy odpływ nieczystości z naszych sanitariatów. Coraz częściej w miejsce zbiorników bezodpływowych (czyli popularnego szamba) instaluje się przydomową instalację oczyszczalnią ścieków. Czym jest i jakie są główne przewagi tego rozwiązania?

   

  Zalety i wady przydomowych oczyszczalni

   

  Główną przewagą przydomowych oczyszczalni w porównaniu do konkurencyjnego szamba, jest przede wszystkim mniejszy koszt eksploatacji. Zazwyczaj oczyszczalnię konserwujemy raz na rok. Wówczas też sprawdzamy stan studzienki rozdzielnej. Roczne koszty użytkowania nie przekraczają kilkuset złotych. Choć koszt instalacji jest spory, zwraca się już po kilku latach, a przy tym oczyszczalnie tego typu cechuje niska awaryjność oraz względna bezobsługowość. Wśród zalet nie można też nie wyliczyć proekologiczności tego rozwiązania.

   

  Nic za darmo jednak, własna oczyszczalnia to niemały wydatek inwestycyjny, na budowę często musimy wydać kilka tysięcy złotych. Bowiem każda z oczyszczalni musi być odpowiednio zaprojektowana i dostosowana nie tylko do potrzeb, ale i określonych warunków (rodzaj i konsystencja gruntu, poziom wód gruntowych). Niektóre oczyszczalnie, szczególnie drenażowe wymagają sporej powierzchni działki, co nie zawsze jest łatwe do uzyskania.

   

   

   

  Przydomowe oczyszczalnie ścieków - rodzaje

   

  Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym

   

  Tego typu oczyszczalnie wymagają najwięcej powierzchni. Długość drenażu może wynosić nawet 25 metrów – jest to więc rozwiązanie dla posiadaczy dużych działek. Budowa takiej oczyszczalni jest stosunkowo prosta, ścieki poprzez kanalizację dostają się do osadnika gnilnego, gdzie dokonuje się wstępna filtracja. Następnie za sprawą studzienki rozprowadzającej ścieki trafiają do nitek drenażowych, gdzie następuje końcowy etap oczyszczania. Długość rur drenażowych zależy ściśle od ilości produkowanych w gospodarstwie ścieków. Zaletami tego typu oczyszczalni jest prostota konstrukcji, a także stosunkowo niskie koszty urządzeń. Oczyszczalnie z drenażem nie wymagają specjalistycznej obsługi, charakteryzują się długą żywotnością i niską awaryjnością. Podstawową wadą jest wielkość instalacji, dla przeciętnego gospodarstwa może ona osiągać powierzchnię nawet 100 m².

   

   

   

  Oczyszczalnia z filtrem gruntowo-roślinnym

   

  Oczyszczalnie hydrobotaniczne to jeden z najbardziej ekologicznych sposobów na utylizację ścieków. Proces oczyszczania przebiega tu podobnie jak we wcześniej wymienionej oczyszczalni, co jedynie na samym końcu ścieki z drenażu nie trafiają do warstwy gruntowej, a do specjalnego filtra gruntowo-roślinnego. Filtr ten różnie może wyglądać – zależnie od ekosystemu, natomiast jego głównym elementem stanowią makrofity, czyli rośliny typu: pałka wodna, wierzba, trzcina pospolita, turzyca czy kosaciec żółty. To właśnie one odpowiedzialne są za tworzenie mikroklimatów tlenowych i beztlenowych, w których działają rozmaite drobnoustroje rozkładające ścieki. Różnorodność gatunkowa drobnoustrojów i bogactwo mikroklimatu sprawia, że tego typu oczyszczalnie są znacznie bardziej skuteczne niż inne. Mają też swoje wady. Przede wszystkim filtr gruntowo-roślinny – szczególnie przez pierwsze 2-3 lata wymaga dużo wysiłku przy utrzymaniu odpowiednich warunków wzrostu roślin – po tym okresie dopiero oczyszczalnia uzyskuje pełną sprawność. Sprawność ta w okresie zimowym ulega jednak obniżeniu nawet o 20%. Poza tym tego typu bagienne środowiska przyciągają nie zawsze mile widziane stworzenia, jak komary czy śpiewające ptaki.

   

   

   

  Oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna

   

  Rozwiązaniem dla tych, którzy nie dysponują dużymi powierzchniami działek, jest oczyszczalnia biologiczna. Dobra skuteczność tych oczyszczalni bierze się przede wszystkim z wysokiego stopnia napowietrzania ścieków. Cała instalacja składa się z osadnika wstępnego i komory osadu czynnego. Spotyka się także oczyszczalnie jednozbiornikowe (SBR), podzielone na komory, w których przeprowadzane są kolejne etapy oczyszczania. Specyfiką tego typu oczyszczalni jest konieczność zasilania urządzenia, co pociąga za sobą koszty eksploatacyjne.

  Artykuł został przygotowany przez market budowlany Castorama.

   

   


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe