• Strona główna
 • Lista artykułów
 • Pracownik 50+. Na jakie wsparcie możesz liczyć?
 • Artykuły

  Pracownik 50+. Na jakie wsparcie możesz liczyć?

  Jeżeli jesteś osobą powyżej 50. roku życia, powinieneś wiedzieć, na jaką pomoc możesz liczyć, gdy zostaniesz bez pracy. Dla osób w tym wieku przygotowano spore wsparcie, z którego warto skorzystać, by znaleźć dobrą posadę.

   

  O zatrudnianiu dojrzałych pracowników mówi się niewiele. Niestety, zdecydowana większość pracodawców woli osoby młode, dynamiczne i przebojowe. Tymczasem pracownicy 50+ mają wiele zalet, a przedsiębiorca może korzystać z ich wiedzy i doświadczenia. By osobom z tej grupy wiekowej łatwiej było odnaleźć się na rynku pracy, ustawodawca przewidział wiele form wsparcia. Na co konkretnie mogą liczyć pracownicy 50+?

   

  Ponieważ sytuacja osób bezrobotnych w wieku 50+ nie jest łatwa, przeprowadzona w 2014 r. reforma urzędów pracy skupiona została m.in. na opracowaniu programów, aktywizujących bezrobotnych z tej grupy wiekowej. Czytaj także: Pracownik 50+ w twojej firmie. Wszystko po to, by zapobiec sytuacji długotrwałego bezrobocia wśród pracowników po 50. roku życia.

   

  Po pierwsze: aktywizacja

   

  Gdy mowa o pracownikach powyżej 50. roku życia, pojawia się hasło „aktywizacja”. To prawda, że ta odgrywa największą rolę. Aktywizacja dojrzałych pracowników przebiega dwutorowo. Z jednej strony takie osoby mogą skorzystać m.in. z doradztwa i poradnictwa zawodowego, z drugiej kierowane są na staże lub szkolenia, mające pomóc im w zdobyciu nowych umiejętności.

   

  Aktywizacja osób 50+ wiąże się również z uświadamianiem pracodawców. Korzyści płynących z zatrudnienia dojrzałego bezrobotnego jest wiele. Poza możliwościami korzystania z doświadczenia tych osób, nie sposób nie wspomnieć o aspekcie finansowym– pracodawcy mogą na tym zyskać, gdyż ustawodawca przewidział dofinansowanie do tworzenia miejsc pracy dla takich pracowników. Polecamy artykuł: Ochrona pracownika +50.

   

  Po drugie: nowe umiejętności

   

  Na co mogą liczyć osoby bezrobotne, które zarejestrują się w urzędzie pracy? Po reformie osoba w wieku 50+ powinna – w ciągu maksymalnie pół roku od dnia rejestracji – otrzymać propozycję pracy zarobkowej, stażu lub wzięcia udziału w pracach interwencyjnych lub robotach publicznych. Jeszcze inną możliwością jest udział w kursie zawodowym. Wszystkie te działania ukierunkowane są na to, by pracownik mógł zdobyć nowe umiejętności, umożliwiające mu odnalezienie się na rynku pracy.

   

  Prace interwencyjne czy roboty publiczne nie są najczęściej wymarzonym zajęciem dla osób w wieku 50+, ale spełniają ważną rolę. Część bezrobotnych, właśnie dzięki nim, ma możliwość uzupełnić okresy składkowe. Zdarza się, że udział w takich pracach pozwala osobie bezrobotnej przejść na wcześniejszą emeryturę.

   

  A możesz szkolenie i stypendium?

   

  Część pracowników w wieku 50+ chce się dalej rozwijać. Z myślą o nich ustawodawca przygotował taką możliwość w postaci szkoleń. Jak wygląda to w praktyce? Każda zainteresowana osoba ma możliwość wybrać dla siebie szkolenie, finansowane ze środków, jakimi dysponuje urząd pracy. Jedynym ograniczeniem są finanse – szkolenie nie powinno być droższe niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia brutto. Patrz artykuł:Pracownik 50 plus będzie niezbędny na polskim rynku pracy. Ale jeszcze nieprędko.

   

  Przez cały okres, gdy bezrobotny będzie brał udział w szkoleniu, będzie wypłacane mu stypendium. Jego wysokość ustalono na 120% wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Takie rozwiązanie jest zatem opłacalne dla zainteresowanej osoby, gdyż pozwala zarówno na dalsze rozwijanie się (np. naukę języka obcego lub zdobywanie umiejętności) i jednocześnie gwarantuje miesięczny, stały dochód. To dobra droga, by w przyszłości zdobyć ciekawą posadę.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe