• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Przedawnienie opłaty adiacenckiej
 • Artykuďż˝y

  Przedawnienie opłaty adiacenckiej

  Organ gminy ma 3 lata na obciążenie właściciela nieruchomości opłatą adiacencką. Biorąc czynny udział w postępowaniu i zgłaszając zarzuty do operatu właściciel może doprowadzić do sytuacji, w której na skutek upływu czasu nie będzie można obciążyć go opłatą.

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami przewiduje obowiązek uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z:

  • jej podziałem geodezyjnym na wniosek właściciela,
  • wybudowaniem przez gminę z urządzeń infrastruktury technicznej (a ściślej: ze stworzeniem możliwości podłączenia się  lub korzystania z nich).

  Obowiązek uiszczenia opłaty bywa bardzo uciążliwy dla właściciela nieruchomości. Nawet jeśli nie sprzedaje działki po podziale lub też nie ma zamiaru przyłączyć się do wybudowanego przez gminę wodociągu, musi liczyć się z poniesieniem opłaty. Jest jednak sposób na uniknięcie opłaty: opieszałość gminnych urzędników oraz przedłużające się postępowanie w sprawie ustalenia opłaty. W przeciągu 3 lat organ gminy musi bowiem zmieścić się z wydaniem w I instancji decyzji (w przypadku opłaty z tytułu budowy urządzeń infrastruktury), natomiast w przypadku opłaty z tytułu podziału nieruchomości – w tym czasie decyzja o wymierzeniu opłaty musi stać się ostateczną.

   

  Postępowanie przebiega podobnie

  W obu przypadkach procedura nałożenia opłaty jest podobna. Podstawowym warunkiem jest obowiązywanie w dacie podziału nieruchomości lub stworzenia możliwości korzystania z urządzeń infrastruktury – uchwały rady gminy przewidującej stawkę opłaty. W pierwszym przypadku ustalona przez radę gminy stawka może wynosić do 30% (podział), a w drugim do 50% (infrastruktura) różnicy wartości nieruchomości.

  Podstawą nałożenia opłaty jest operat szacunkowy, w którym rzeczoznawca majątkowych wycenia wartość działki: przed podziałem i po podziale lub.........CZYTAJ DALEJ NA BLOGPRAWNIKA.PL

  Opracowanie według stanu prawnego na 12.09.2011 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe