• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
 • Artykuďż˝y

  Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

  Od 1 lipca 2011 r. przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. jest znacznie łatwiejsze. Nie trzeba już wnosić przedsiębiorstwa jako aportu do spółki, aby zmienić formę prawną prowadzonej indywidualnie firmy.

  Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców prowadzi swoje firmy w formie indywidualnej działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie najprostsze i wymaga najmniej formalności, ale ma też liczne wady. Jedną z nich jest pełna odpowiedzialność osoby fizycznej za długi wynikające z prowadzonej działalności – wierzyciele mogą sięgnąć także do jej majątku osobistego (w tym w niektórych przypadkach również do małżeńskiego majątku wspólnego). W pewnym momencie rozwoju firmy taki stopień ryzyka może być zbyt wysoki. Wyjściem z tej sytuacji jest zmiana formy prawnej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, a konkretnie – w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy nie odpowiadają bowiem za zobowiązania spółki z o.o. Oznacza to, że długi mogą być ściągane tylko z majątku własnego spółki, a majątek osobisty udziałowców jest zawsze bezpieczny.

   

  PRZED NOWELIZACJĄ BYŁO TRUDNIEJ

  Dotychczas ww. zmiana możliwa była na trzy sposoby. Po pierwsze – poprzez dokonanie likwidacji dotychczasowej działalności, a następnie rejestrację nowej spółki i wniesienie do niej uzyskanych z likwidacji środków jako wkładu. Po drugie – poprzez dokonanie sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz spółki. Ostatnią opcja to wniesienie dotychczasowego przedsiębiorstwa jako aportu (czyli wkładu niepieniężnego) do spółki. Powyższe rozwiązania nie zawsze były jednak korzystne podatkowo. Co więcej, nie następowała tzw. sukcesja generalna praw i obowiązków przedsiębiorcy. Rodziło to wiele problemów, chociażby związanych z umowami z dotychczasowymi kontrahentami – nie przechodziły one automatycznie na spółkę i konieczna była renegocjacja kontraktów. Powyższy problem nie występuje, jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na przekształcenie w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych.

   

  JAKIE FORMALNOŚCI? JAKIE KOSZTY?

  Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wymaga przede wszystkim dokonania następujących czynności:

  1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,
  2. złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,
  3. powołania członków organów spółki przekształconej (co najmniej zarządu),
  4. podpisania statutu spółki przekształconej,
  5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Do planu przekształcenia musi być załączony projekt oświadczenia o przekształceniu, projekt statutu spółki, wycena składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego oraz......CZYTAJ DALEJ NA BLOGPRAWNIKA.PL

  Opracowanie według stanu prawnego na 16.01.2012 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe