• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Przewody kominowe - podstawowe zagadnienia
 • Artykuďż˝y

  Przewody kominowe - podstawowe zagadnienia

  Przewody kominowe w budynkach często niedoceniane, ale jakże ważne elementy użytkowe. Poniżej omówimy podstawowe zagadnienia związane z szeroko pojętymi kominami.

   

  Przewody (kanały) kominowe w budynku możemy podzielić na: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne. Powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach.
  Urządzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w pomieszczeniu należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków:

   


  • palne izolacje termiczne i akustyczne przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem ognia,

  • przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, których nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej przewidzianej dla ścianek działowych tych pomieszczeń,

  • odległość nie izolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m,

  • w budynku zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi, prowadzenie przez pomieszczenia przewodów wentylacyjnych z materiałów palnych jest zabronione,

  • drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

   

  Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,11 m, a do wentylacji mechanicznej - wymiary przekroju wynikające z obliczeń przepływów powietrza. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą przed zakłóceniem ciągu.

   


  Jeśli zaś chodzi o kanały spalinowe to w budynku jednokondygnacyjnym oraz na ostatniej kondygnacji w budynku wielokondygnacyjnym, długość liczona od okapu przerywacza ciągu w urządzeniu gazowym do górnej krawędzi tego kanału nad dachem, nie powinna być mniejsza niż 2 m. Wylot kanału spalinowego powinien być zaopatrzony w wywietrznik dobrany do ilości spalin, wysokości tego kanału, położenia w określonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych.. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe pobudzające ciąg.

   


  Nasady kominowe, o których mowa powyżej, należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem wszelkich przepisów. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wyposażone odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami. Przewody mogą być z:

   


  • cegły ceramicznej pełnej

  • cegły silikatowej

  • pustaków ceramicznych

  • pustaków betonowych

  • pustaków cementowo-gliniastych

  • bloków betonowych

   

  Tak więc budując jakikolwiek budynek zawsze zwracajmy uwagę na ten jakże ważny element użytkowy jakim są przewody kominowe. Pozwoli to nam zaoszczędzić wiele nerwów oraz pieniędzy.

  Artykuł utworzony przez
  firmę pogotowie hydrauliczne Warszawa która od ponad 30 lat oferuje usługi hydrauliczne w Warszawie

   


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe