• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Recepta ENERGO
 • Artykuďż˝y

  Recepta ENERGO

  W maju 2010 roku Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły dyrektywę, zgodnie z którą od 2021 roku, wszystkie nowopowstające domy w krajach Wspólnoty, mają cechować się „niemal zerowym zapotrzebowaniem na energię”. W celu propagowania idei zrównoważonego budownictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzył program dopłat do kredytów przeznaczonych na budowę lub zakup energooszczędnych i pasywnych budynków. Projekt ma na celu przybliżenie inwestorom możliwości nowoczesnego budownictwa, propaguje też idee ochrony środowiska oraz racjonalne korzystanie z odnawialnych źródeł energii, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum eksploatacji surowców nieodnawialnych.

  Zasady programu:

  O dofinansowanie mogą ubiegać się inwestorzy, którzy w latach 2013-2018 rozpoczną budowę domu energooszczędnego lub pasywnego. Dopłatę otrzymają także beneficjenci, którzy zakupią dom lub mieszkanie w budynku wielorodzinnym, wyróżniającym się niskim zapotrzebowaniem na energię. Na realizację programu NFOŚiGW ma zamiar przeznaczyć 300 mln złotych, co pozwoli na dofinansowanie ok. 12 tysięcy inwestycji.

   

  Wysokość dopłaty będzie uzależniona od standardu energetycznego, jaki uzyska nowopowstały budynek, czyli od zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzania i wentylacji.

   

  Dopłaty do domów jednorodzinnych:

  • dom w standardzie NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m²rok) – dopłata 30 000 zł brutto
  • dom w standardzie NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m²rok) – dopłata 50 000 zł brutto

   

  Dopłaty do mieszkań w budynkach wielorodzinnych:

  • mieszkanie w standardzie NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m²rok) – dopłata 11 000 zł brutto
  • mieszkanie w standardzie NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m²rok) – dopłata 16 000 zł brutto

   

  EUco – energia użytkowa niezbędna do ogrzania i wentylacji budynku.

   

  Dotację będzie można uzyskać po ukończeniu inwestycji i weryfikacji standardu budynku, przeprowadzonej przez specjalistę z NFOŚiGW. Jednorazowa wypłata zostanie przekazana na konto kredytowe beneficjenta jako częściowa spłata kapitału kredytu bakowego, zaciągniętego na budowę/zakup domu lub mieszkania.

   

  Dodatkowym warunkiem otrzymania dopłaty jest zakończenie budowy w ciągu 3 lat od daty podpisania umowy kredytowej. O przyznanie dotacji mogą starać się także osoby, które rozpoczęły budowę przed 2013 rokiem, lecz nie ukończyły jeszcze procesu realizacji.

   

   

   

  Wymagania techniczne:

  Każdy budynek realizowany w ramach programu dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych i pasywnych, będzie musiał spełniać wymagania techniczne, określone na podstawie ekspertyzy przygotowanej przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Szczegółowe wymagania określone są w Załączniku nr 3 do Programu, który jest dostępny na stronie NFOŚiGW (www.nfosigw.gov.pl)

   

   

   

  Kluczowe cechy budynku energooszczędnego:

  • zwarta bryła budynku – o możliwie niskim współczynniku A/V, czyli stosunku powierzchni przegród zewnętrznych do kubatury budynku, pozbawiona lukarn, wykuszy i innych elementów generujących straty ciepła
  • prosta konstrukcja dachu – dach płaski, jedno-, dwu- lub czterospadowy
  • odpowiednie usytuowanie na działce
  • architektura słoneczna – rozmieszczenie pomieszczeń oraz okien w zgodzie ze stronami świata i różnicami nasłonecznienia
  • okna i drzwi o niskim współczynniku przewodzenia ciepła
  • doskonała izolacja wszystkich przegród zewnętrznych – podłóg na gruncie, ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, stropu i dachu
  • brak mostków termicznych
  • instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego np. pompy ciepła
  • możliwość wykorzystania energii słonecznej do grzania wody (panele solarne) i produkcji prądu (ogniwa fotowoltaiczne)
  • zastosowanie sprzętu AGD i RTV oraz oświetlenia z najwyższej klasy energetycznej, co pozwoli na ograniczenie zużycia energii

   

   

   

  Recepta ENERGO – lista sprawdzonych rozwiązań pozwalających dostosować każdy projekt gotowy do standardu NF40:

   

  • Docieplenie dachów i stropodachów do osiągnięcia współczynnika U = 0,10 ÷ 0,12 W/m2K, w zależności od strefy klimatycznej kraju
  • Zastosowanie wysokosprawnych układów instalacji ogrzewania i przygotowanie c.w.u do osiągnięcia wartości sprawności przesyłu, regulacji, akumulacji i dystrybucji na poziomie min. 90%
  • Zastosowanie wentylacji mechanicznej jako rozwiązania referencyjnego. Osiągnięcie minimalnej sprawności temperaturowej odzysku ciepła na poziomie 85%.
  • zastosowanie drzwi zewnętrznych i garażowych o podwyższonych parametrach cieplnych dla osiągnięcia współczynnika U =1,30 W/m2K
  • Osiągnięcie szczelności powietrznej budynku na 1,01/h. Wykonanie testu szczelności jest niezbędne do osiągnięcia standardu
  • Zastosowanie okien, okien balkonowy i połaciowych o podwyższonych parametrach cieplnych, do osiągnięcia współczynnika U = 0,80 ÷ 1,00 W/m2K, w zależności od strefy klimatycznej kraju
  • Zastosowanie rozwiązań ograniczających straty ciepła przez liniowe mostki termiczne do osiągnięcia wielkości granicznej 0,1 W/mK oraz dla płyt balkonowych 0,2 W/mK.
  • Docieplenie ścian zewnętrznych do osiągnięcia współczynnika U = 0,12 ÷ 0,15 W/m2K, w zależności od strefy klimatycznej kraju
  • Docieplenie podłóg na gruncie do osiągnięcia współczynnika U = 0,15 ÷ 0,20 W/m2K w zależności od strefy klimatycznej kraju

   

  Dlaczego warto budować energooszczędnie?

   

  Budownictwo energooszczędne wyróżnia się zmniejszonym zapotrzebowaniem na energię niezbędną do ogrzania i wentylacji budynku, co w praktyce oznacza niższe koszty eksploatacji domu i więcej oszczędności w domowym budżecie. Zastosowanie nowoczesnych technologii m.in. wentylacji mechanicznej z rekuperacją i pompy ciepła sprawia, że gotowy budynek plasuje się w najwyższej klasie energetycznej, a to powoduje, że znacząco wzrasta wartość rynkowa nieruchomości. Dom energooszczędny to także budynek niezwykle przyjazny mieszkańcom – gwarantuje najwyższy komfort cieplny i akustyczny, dodatkowo zapewnia doskonałą jakość powietrza – jego odpowiednią wymianę, temperaturę i wilgotność. Ogromne znaczenie ma również troska o stan środowiska naturalnego – budynek wytwarza mniej CO2 i w mniejszym zakresie wykorzystuje surowce nieodnawialne. Budownictwo energooszczędne to budownictwo przyszłości – łączy najwyższy komfort użytkowania z troską o poszanowanie środowiska naturalnego. W obliczu zmian klimatycznych i nowych norm energetycznych, budownictwo jest i będzie nastawione na ograniczenie zużycia energii i oszczędzanie – dom XXI wieku to dom energooszczędny.  Artykuł opracowany przez
  Archipelag Group


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe