• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Rewolucja w fakturach
 • Artykuďż˝y

  Rewolucja w fakturach

  Urzędy skarbowe stoją na niezłomnym stanowisku, że podstawą do odliczenia VAT-u może być albo faktura przesłana w formie papierowej albo spełniająca szczególne wymagania faktura elektroniczna. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, tak samo ważna jest faktura przesłana zwykłym e-mailem i wydrukowana przez odbiorcę.

  Od czasu zniesienia wymogu podpisywania faktury przez wystawcę, faktura przesłana pocztą przestała się w praktyce różnić od faktury wydrukowanej z e-maila czy strony www. Tym niemniej, urzędy skarbowe nie akceptowały prawa do odliczania VAT-u  z faktur drukowanych przez podatnika, chyba że były to faktury spełniające szczególne wymagania dla tzw. faktur elektronicznych (pisaliśmy o tym szerzej w Faktura elektroniczna to nie wydruk z komputera).

  Dochodziło więc do takich absurdów, że podatnicy drukowali faktury przysłane e-mailem i specjalnie zginali je tak, by wyglądały na przesłane pocztą. Niezależnie od tego, urzędnik podczas kontroli miał duże trudności w wykazaniu, na czyjej drukarce została wydrukowana faktura, choć jego zdaniem tylko ta wydrukowana przez wystawcę miała znaczenie prawne.  

  Tym niedorzecznym praktykom kres położyć może wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 r., wydany w sprawie sygn. akt I FSK 1444/09. Zdaniem sądu, podstawą odliczenia VAT-u może być także faktura przesłana zwykłym e-mailem (niepodpisana elektronicznie) i wydrukowana przez odbiorcę.

  Urzędnicy jak mantrę lubią powtarzać, że wyroki nie są w Polsce źródłem prawa. Może więc minąć trochę czasu, zanim uznają opisaną praktykę za douszczalną. Zalecamy więc ostrożność. Jeśli można – nadal gromadźmy faktury przekazane tradycyjną formą. Jednocześnie jednak, jeśli z braku czasu lub innych trudności zaistnieje taka konieczność – nie powinniśmy mieć większych oporów przed posłużeniem się  fakturą wydrukowaną na własnej drukarce. W razie zastrzeżeń urzędu skarbowego, będziemy mieli prawo powołać się na przywołany powyżej wyrok NSA.

  Opracowanie według stanu prawnego na 05.06.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe