• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Rusza nowy program wsparcia termomodernizacji domów jednorodzinnych
 • Artykuďż˝y

  Rusza nowy program wsparcia termomodernizacji domów jednorodzinnych

  Od 2016 roku właściciele domów jednorodzinnych, którzy przeprowadzą termomodernizację mogą liczyć na częściowy zwrot kosztów w ramach nowego programu wsparcia, ogłoszonego przez NFOŚiGW. Łączna pula dofinansowań wyniesie 400 mln złotych. Czy przełoży się na poprawę standardu energetycznego budynków, w których mieszka blisko 50 procent polskiego społeczeństwa?


  fot. NSG Group
  W październiku 2015 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nowy program dopłat do kompleksowej termomodernizacji domów jednorodzinnych „Ryś”. Jego celem jest realizacja przyjętej polityki unijnej zmierzającej do ograniczania strat energii, wykorzystywanej do ogrzewania domów, a w efekcie ograniczenie emisji szkodliwego dwutlenku węgla i zanieczyszczeń do atmosfery. Na dofinansowanie mogą liczyć właściciele budynków jednorodzinnych, którzy poprawią izolacyjność termiczną ścian i dachów, a także okien i drzwi, zmodernizują instalacje wewnętrzne oraz wymienią przestarzałe źródła ciepła. Program wchodzi w życie jeszcze w tym roku. Łączna pula dofinansowań wynosi 400 mln złotych, z czego 120 mln złotych uzyska formę bezzwrotnego wsparcia, a 280 mln zł – formę  preferencyjnych kredytów bądź pożyczek. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2015-2023. Nabór wniosków ruszy w I kwartale 2016 roku.

  Energooszczędne okna – wyższa izolacyjność cieplna

  Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie będzie można otrzymać na wykonanie prac termomodernizacyjnych składających się z trzech etapów, dla których określone zostały minimalne standardy techniczne. Pierwszy etap zakłada poprawę izolacyjności przegród zewnętrznych, dachów, podłóg oraz okien i drzwi. „Wymiana okien na nowoczesne, z szybami zespolonymi wykonanymi ze szkła niskoemisyjnego, jest jednym z podstawowych elementów termomodernizacji, zmniejszającym koszty eksploatacji oraz poprawiającym komfort cieplny i estetykę budynków” – mówi Szymon Piróg, Kierownik Biura Doradztwa Technicznego Pilkington Polska. „Nowy program dopłat określa wymagany parametr przenikania ciepła dla okien Uw na poziomie 0,9 W/m2K, który można osiągnąć stosując dwukomorowe szyby zespolone z powłokami niskoemisyjnymi. Wykorzystanie niskoemisyjnych szyb, takich jak Pilkington Optitherm™ S1, umożliwi ograniczenie zużycia energii, dzięki obniżeniu wskaźnika przenikania ciepła Ug dla szyby nawet do 0,4 W/m2K”.

  Nowoczesne rozwiązania – odnawialne źródła energii

  Wsparcie w kolejnych etapach obejmuje działania, takie jak wymiana instalacji wewnętrznej – systemów wentylacyjnych i grzewczych, a także wymiana źródeł ciepła na nowoczesne, takie jak instalacja kotła kondensacyjnego, pompy ciepła czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii np. kolektorów słonecznych. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania prac remontowych wynosi maksymalnie 40% kosztów. Na pozostałą część można otrzymać kredyt lub pożyczkę preferencyjną, udzielane do wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, określonych indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Decyzja co do zakresu wykonywanych prac modernizacyjnych, realizacji jednego lub kilku elementów, należy do właściciela budynku. Połączenie elementów w zakresie prac termoizolacyjnych oraz ich odpowiednia kolejność pozwolą uzyskać wyższą dotację. Dofinansowanie pokryje w całości koszty niezbędnej dokumentacji projektowej, a także koszty oceny energetycznej budynku przed i po realizacji inwestycji. Ocena energetyczna nie będzie wymagała skomplikowanego audytu.

  Termomodernizacja – inwestycja w przyszłość

  Ograniczanie zużycia energii w budynkach istniejących jest jednym z najważniejszych założeń wypełniania przez Polskę zobowiązań określonych w dyrektywie 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz w dyrektywie 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE. Realizacja przyjętych założeń w największym stopniu dotyczy domów jednorodzinnych stanowiących większość budynków w naszym kraju. Wśród nich znajdują się obiekty wybudowane przed 1975 rokiem, których wysoka energochłonność wynika z ówczesnego braku odpowiednich przepisów oraz wymagań budowlanych w tym zakresie. W przeważającej części są to obiekty źle ocieplone i niedogrzane. „Poprawa efektywności energetycznej domów jednorodzinnych jest jednym z najważniejszych zadań polskiego budownictwa” − mówi Jolanta Lessig, Kierownik Komunikacji Marketingowej na Europę w NSG Group, która jest właścicielem marki Pilkington. „Kompleksowa termomodernizacja wymaga zachęt prawnych i finansowych, ale także stałego podnoszenia wiedzy w aspekcie nowoczesnych materiałów i rozwiązań oraz korzyści z ich zastosowania, takich jak niższe koszty eksploatacji oraz komfort i zdrowie mieszkańców”.

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.pl


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe