• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Suma ubezpieczenia, a wartość pojazdu
 • Artykuďż˝y

  Suma ubezpieczenia, a wartość pojazdu

  Kolejną  kwestią  jaką  chcielibyśmy  się  zająć, jest  rażąca  różnica  pomiędzy  sumą  ubezpieczenia na  polisie  a  rzeczywistą  wartością pojazdu  .....

  Kolejną  kwestią  jaką  chcielibyśmy  się  zająć, jest  rażąca  różnica  pomiędzy  sumą  ubezpieczenia na  polisie  a  rzeczywistą  wartością pojazdu  .

  Wydawać  by  się  mogło, że  obydwie powinny  być  jednakowe. Według ustawy,  suma  ubezpieczenia  nie może  być  większa  od  wartości  pojazdu. Ale zapisy sobie a życie  sobie  i w  większości  przypadków  suma  ubezpieczenia jest większa  od wartości  pojazdu. Bierze się to z cichego  przyzwolenia  Towarzystw Ubezpieczeniowych,  tolerujących  takie  zachowania  swoich  agentów  i  ubezpieczających  pracowników  . TU  pobiera większą  składkę  od  zawyżonej  wyceny  auta , a agent czy  pracownik  pobiera  od niej wyższą  prowizję. Obie  strony  są  zadowolone do  czasu kolizji , czy  wypadku . Wówczas  klient dowiaduje  się,  że jego auto ma  niższą wartość  niż przy  zwieraniu  polisy  ( choćby szkoda miała miejsce dni lub tygodnie później ).  TU wypiera  się odpowiedzialności  za  taką  wycenę, a  poszkodowany  i  tak jest klient, chociaż przepisy  KC  są  korzystne  dla niego. TU obowiązuje  pełna  odpowiedzialność  za swoich  klientów. Dlatego  nasuwa  się  przypuszczenie o pełnym  przyzwoleniu na  takie  praktyki  ze strony  TU.  

  Czym  to  skutkuje  ?? Płacimy zawyżoną składkę, a  zaniżona  w  porównaniu  z polisą wartość pojazdu może nas  pozbawić nawet kilkudziesięciu procent odszkodowania. Wg przepisów opłacalność  likwidacji określa się  w oparciu o wartość  pojazdu  w  chwili  szkody  lub 70 %  wartości  w  przypadku  AC .  Zaniżona  wartość  pojazdu  pozwoli tę barierę  przekroczyć  i  po odjęciu  wartości  auta po szkodzie do wypłaty  może  pozostać niewiele.

  Żeby  ustrzec  się  takich  przykrości  sugerujemy  unikanie osobistej  wyceny własnego auta  ( zostawmy  tę  kwestię  agentowi ), aby  TU  nie mogło nigdy  zasugerować,  że  to  my upieraliśmy  się  przy  wpisaniu  takiej  kwoty  do  polisy. Przy dużych  wątpliwościach najlepiej  zawierzyć wycenie  niezależnego  rzeczoznawcy,   do  którego  zawsze  warto  się  zwrócić, płacąc nawet  stosunkowo  niewielkie wynagrodzenie  ( w stosunku  do  strat  jakie możemy mieć w przypadku  szkody  ) 

   

  Porad naszym czytelnikom udzielają mgr Janusz Cymer i mgr Jacek Gęga z Kancelarii Prawnej „Kurier” al. W. Beliny-Prażmowskiego 49a  31-514 Kraków. Tel. (012) 4132232 lub 604518865 lub 0603128370. Zapraszamy też na naszą stronę internetową www.kancelaria.kuriergc.pl

  Opracowanie według stanu prawnego na 22.01.2013 r.  Artykuł opracowany przez
  Kancelaria Prawna Kurier


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe