• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Szkoda Całkowita
 • Artykuďż˝y

  Szkoda Całkowita

  Definicja szkody całkowitej wg Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC jest podobna w większości towarzystw. Rozliczenie takie można zastosować, jeśli.....

  Na początek naszego cyklu artykułów proponujemy temat rozliczenia szkody komunikacyjnej jako szkody  całkowitej. Nasza kancelaria od wielu lat zajmuje się sporami z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i uzyskiwaniem od nich należnych,  a niewypłaconych odszkodowań komunikacyjnych ( OC AC ), oraz majątkowych  ( pożary, zalania , kradzieże ). Definicja szkody całkowitej wg Ogólnych Warunków Ubezpieczenia AC jest podobna w większości towarzystw. Rozliczenie takie można zastosować, jeśli koszt naprawy przekroczy 70% wartości auta, lub naprawa jest nieuzasadniona ekonomicznie. TU powinno wtedy wypłacić różnicę między wartością auta przed szkodą i wraku po wypadku. Sumy te zależą od decyzji TU, a wartość auta przed wypadkiem różni się od tej na polisie, choćby szkoda zdarzyła się tydzień po zawarciu AC czy OC. Zawyża się wartość wraku po wypadku, więc wypłata nie wystarcza do naprawy auta. Oto przykład : Auto warte ok. 30 tys. wg polisy, po wypadku wyceniono w TU na 23 tys.! W ASO zaproponowano naprawę za 16,5 tys., (choć w  innych warsztatach naprawa będzie o 30 % tańsza), co pozwala zaliczyć szkodę jako całkowitą. Pozostałości wyceniono na 14,5 tys. i do wypłaty zostało 8,5 tys. (prawie połowa z wyliczonej kwoty  ASO). Klient dostaje ofertę odkupienia pozostałości za 18 tys. zł i do wypłaty zostaje tylko 5 tys. zł. Tego rodzaju wyliczenia  zawarte są w OWU AC i klient podpisując polisę musi je zaakceptować, ale w przypadku  szkody z OC, sprawa wygląda inaczej. Kodeks Cywilny mówi jasno, że klientowi należy się pełny zwrot kosztów pojazdu w pełnej wartości, a nie ograniczony do 70 % . Wg przepisów, towarzystwo nie musi przejąć uszkodzonego pojazdu, może zdecydować o tym na wniosek poszkodowanego, w oparciu o  art.1a ust. 3 ustawy z dn. 28 lipca 1990r. o działalności ubezpieczeniowej (jednolity tekst Dz. U.  z 1996r. nr 11, poz. 62 z późn. zm.).

  Warunki likwidacji szkód z ubezpieczenia OC  nie mogą być sprzeczne z Kodeksem Cywilnym, który mówi, że naprawienie szkody winno nastąpić według wyboru poszkodowanego, przez przywrócenie stanu z przed wypadku, bądź przez zapłatę odszkodowania. Decyzja o naprawie szkody powinna więc być przedmiotem porozumienia obu stron, a nie jednostronnie narzucona przez TU. Jeżeli klient zdecyduje się na rozliczenie rachunkami, a ich suma nie przekroczy wartości pojazdu, należy mu się pełne odszkodowanie i pokrycie wydatków  na naprawę pojazdu. Oczywiście TU ignorują to i rozliczenia zależą od uznania ich pracowników.  

   Nie należy się z tym  zgadzać i tolerować tak jaskrawego przejawu naruszenia praw klientów oraz bezzasadnego bogacenia się TU naszym kosztem . Nie po to płacimy niemałe składki, żeby  potem mieć z tego powodu poważne kłopoty. Ubezpieczenie OC jest niestety obowiązkowe, a klienci mogą przynajmniej żądać odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy kolizji.

  Porad naszym czytelnikom udzielają mgr Janusz Cymer i mgr Jacek Gęga z Kancelarii Prawnej „Kurier” al. W. Beliny-Prażmowskiego 49a  31-514 Kraków.

   Czytelników zainteresowanych tym tematem prosimy o kontakt z redakcją . Jeżeli nasz artykuł wzbudził zainteresowanie Państwa,  przygotujemy kolejne dotyczące tego zagadnienia.

  Opracowanie według stanu prawnego na 22.01.2013 r.  Artykuł opracowany przez
  Kancelaria Prawna Kurier


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe