• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Własne M dla młodych
 • Artykuďż˝y

  Własne M dla młodych

  Program „Mieszkanie dla Młodych” skierowany jest do młodych osób, chcących nabyć własne, zwykle pierwsze „M”. Pozwala on na uzyskanie dofinansowania wkładu własnego, niezbędnego do uzyskania kredytu na zakup własnego mieszkania lub domu. Program działa już od kilku lat a we wrześniu 2015 roku weszła w życie jego nowelizacja. Zmiany wprowadzone nowelizacją spowodowały ogromny wzrost popularności programu MDM, który w pierwszej edycji nie cieszył się zbytnim powodzeniem i nie wszystkie środki przewidziane na jego realizację zostały wtedy wykorzystane.

  Jakie są kryteria programu?


  Program kierowany jest do osób w wieku do 35 roku życia, które chcą nabyć swoje pierwsze mieszkanie lub dom jednorodzinny. W małżeństwach liczy się wiek młodszego ze współmałżonków. Kryterium wieku nie obejmuje osób, które wychowują troje lub więcej dzieci.


  Powierzchnia objęta dofinansowaniem równa jest powierzchni użytkowej lokalu dla mieszkania mniejszego niż 50 m2 a 50 m2 dla lokali o większej powierzchni. Maksymalna powierzchnia mieszkania, które można nabyć wynosi 75 m2 a domu jednorodzinnego 100 m2. Ograniczeniem jest jednak limit ceny za metr kwadratowy, który nie może przekroczyć kwoty limitu wyliczanego dla poszczególnych regionów. Limity te wyliczane są na podstawie tzw. wartości odtworzeniowej mieszkania i dla nowych mieszkań wynosi ona 110% zaś dla lokali lub domów używanych 90%. Najwyższe limity obowiązują obecnie w Warszawie i wynoszą ponad 6400 złotych dla mieszkań nowych i ponad 5200 dla mieszkań używanych. Następne są: Poznań (odpowiednio 5924 i 4847 zł) i Olsztyn (5379 i 4401 zł). Najniższe limity cenowe są w Oplu i wynoszą odpowiednio 4233 złote dla rynku pierwotnego i 3463 złote dla rynku wtórnego.


  Single i małżeństwa bezdzietne mogą dostać 10% dofinansowania, osoby które mają jedno dziecko 15%. Rodziny z dwójką dzieci dostaną 20% dofinansowania. Dodatkowe 5% można dostać jeśli w ciągu pięciu lat wnioskodawcy urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie lub kolejne dziecko. Dofinansowanie to traktowane jest przez banki, które biorą udział w programie jako wkład własny klienta niezbędny do uzyskania kredytu.  Co zyskują w programie MDM rodziny wielodzietne?


  Rodziny z trójką lub większą ilością dzieci mogą zyskać najwięcej przystępując do programu „Mieszkanie dla Młodych”. Limit powierzchni wliczonej do dopłaty jest większy i wynosi do 65 m2. Maksymalna powierzchnia mieszkania na jakie można uzyskać dofinansowanie to 85 m2 zaś domu jednorodzinnego to 110 m2. Osoby mające troje lub więcej dzieci mogą zyskać dofinansowanie w wysokości 30%.  Jakie warunki kredytowe należy spełnić by dostać dofinansowanie?


  Dofinansowanie przyznawane jest jeśli kredyt został przyznany wyłącznie na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego lub na pokrycie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania własności mieszkania. Kredyt musi być zaciągnięty w złotówkach, w wysokości co najmniej 50% ceny zakupu nieruchomości zlokalizowanej na terenie Polski i na okres co najmniej 15 lat. Kwota udzielanego kredytu powinna stanowić co najmniej 50% ceny nieruchomości, zaś sam kredyt musi być przyznany na co najmniej 15 lat. Wnioski należy składać w bankach, które mają podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który finansuje cały program.  Czy są sytuacje kiedy należy zwrócić dofinansowanie?


  Ustawa przewiduje zwrot dofinansowania w pewnych sytuacjach. Pierwszą jest spłata całości kredytu lub jego części przewyższającej wartość uzyskanego dofinansowania w ciągu pięciu lat od daty nabycia mieszkania. Kredytobiorca jest wtedy zobowiązany do zwrotu części otrzymanego wsparcia w kwocie odpowiadającej okresowi kredytu z dofinansowaniem. W drugiej sytuacji, kiedy spłata całości kredytu lub ponad 50% jego wartości nastąpi przed dniem nabycia mieszkania, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu całości kwoty dofinansowania wkładu własnego. Ponadto zwrot uzyskanego wsparcia musi być dokonany jeśli nabywca w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania dokona zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu, wynajmie lub użyczy mieszkanie innej osobie, dokona zmian prowadzących do utraty funkcji mieszkaniowych lokalu, powodujący niemożność zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych lub uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu lub budynku mieszkalnego

  Mieszkanie dla Młodych MDM
  Sprawdź najlepszą dopłatę w programie Mieszkanie dla Młodych MDM


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe