• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Wycięcie drzewa może słono kosztować
 • Artykuďż˝y

  Wycięcie drzewa może słono kosztować

  Stara topola zasłania Ci widok z okna? Zaplanowałeś budowę domu w miejscu, gdzie rośnie posadzona przez Ciebie kilkanaście lat temu sosna? Jeśli usuniesz drzewo ze swojej działki bez pozwolenia, kary za nielegalną wycinkę mogą iść w setki tysięcy złotych.

  Wśród licznych przepisów ograniczających właściciela nieruchomości w decydowaniu o jej zagospodarowaniu znajduje się ustawa o ochronie przyrody. Zgodnie z ustawą, drzewa rosnące na naszej działce dłużej niż 10 lat, nie mogą zostać wycięte bez zezwolenia. Wyjątkiem są m.in. drzewa owocowe (wyjątek nie obejmuje nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz parku narodowego lub rezerwatu przyrody) oraz drzewa na plantacjach drzew i krzewów.

  Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę kieruje się do wójta (burmistrza, prezydenta). Wniosek powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
  2. tytuł prawny władania nieruchomością;
  3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
  4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
  5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
  6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
  7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
  8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

  Jakie opłaty?

  Wycięcie drzewa nie tylko wymaga zezwolenia, ale także sporo kosztuje. Stawka opłaty zależy od gatunku drzewa i obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Od obowiązku uiszczania opłat są wyjątki. Jeśli wykażemy m.in., że drzewo obumarło albo zagraża naszemu bezpieczeństwu, możemy liczyć na nieobciążanie opłatą za jego usunięcie. Nie pobiera się także opłat za usunięcie drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Lp.

  Rodzaje, gatunki i odmiany drzew

  Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

  Współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm

  przy obwodzie wyrażonym w cm

  do 25

  26-50

  51-100

  101-200

  201-300

  301-500

  501-700

  > 700

  1

  Topola, olsza, klon jesionolistny, wierzba, czeremcha amerykańska, grochodrzew

  12,51

  1,00

  1,51

  2,37

  3,70

  5,55

  7,77

  10,00

  12,96

  2

  Kasztanowiec, morwa, jesion amerykański, czeremcha zwyczajna, świerk pospolity, sosna zwyczajna, daglezja, modrzew, brzoza brodawkowata, brzoza omszona

  34,03

  1,00

  1,51

  2,37

  3,70

  5,55

  7,77

  10,00

  12,96

  3

  Dąb, buk, grab, lipa, choina, iglicznia, głóg - forma drzewiasta, jarząb, jesion wyniosły, klon z wyjątkiem klonu jesionolistnego, gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, śliwy, wiśni i orzecha, leszczyna turecka, brzoza (pozostałe gatunki i odmiany), jodła pospolita, świerk (pozostałe gatunki i odmiany), sosna (pozostałe gatunki i odmiany), żywotnik (wszystkie gatunki), platan klonolistny, wiąz, cyprysik

  82,77

  1,00

  1,51

  2,37

  3,70

  5,55

  7,77

  10,00

  12,96

  4

  Jodła (pozostałe gatunki i odmiany), tulipanowiec, magnolia, korkowiec, miłorząb, metasekwoja, cis, cypryśnik, bożodrzew

  312,22

  1,00

  1,51

  2,37

  3,70

  5,55

  7,77

  10,00

  12,96

  Za wycięcie lub zniszczenia drzewa bez pozwolenia grożą surowe kary. Ich wysokość ustala się mnożąc stawkę opłaty za wycięcie razy trzy.

  Opracowanie według stanu prawnego na 19.01.2011 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe