• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Wyroby zawierające azbest - obowiązki właścicieli obiektów
 • Artykuďż˝y

  Wyroby zawierające azbest - obowiązki właścicieli obiektów

  Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości lub obiektu zawierających azbest musi co najmniej raz na 5 lat dokonać oceny obiektu. Ocena polega na wypełnieniu specjalnej tabeli. Wykonaną ocenę należy przechowywać na wypadek kontroli. Ustawodawca zniósł natomiast obowiązek jej przesyłania nadzorowi budowlanemu.

  Wszystko za sprawą zmiany z dniem 18 września 2010 r. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.). Nadal przeprowadzanie kontroli jest jednak obowiązkowe dla wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości lub o obiektów, przy wznoszeniu których zastosowano azbest (np. domów jednorodzinnych krytych azbestem). Z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia. Sporządzoną ocenę należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej. Dla budynków oraz obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego, ocena powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

  Opracowanie według stanu prawnego na 18.09.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe