• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Zanim podejmiesz decyzję, zapytaj o wykładnię przepisów
 • Artykuďż˝y

  Zanim podejmiesz decyzję, zapytaj o wykładnię przepisów

  Możliwość występowania z pytaniem o wykładnię przepisów prawa podatkowego cieszy się dużą popularnością. Dzięki temu, przed podjęciem ważnych decyzji możemy sprawdzić, jak zareaguje na nie urząd skarbowy. Mało kto pamięta, że przedsiębiorca może w ten sam sposób pytać każdy urząd, we wszystkich sprawach, które wiążą się z obowiązkiem uiszczania danin publicznych i składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli postąpi zgodnie z udzieloną interpretacją – nie poniesienie negatywnych konsekwencji.

  Banałem pozostanie stwierdzenie, że polskie prawo jest wyjątkowo niejasne. W gąszczu przepisów gubią się nie tylko zwykli obywatele, ale równie często urzędnicy. Do nierzadkich należą sytuacje, w których urzędnik interpretuje ten sam przepis inaczej niż jego kolega z sąsiedniego miasta.

   

  Jak się przed tym bronić

  Od kilku lat prawo daje każdemu przedsiębiorcy możliwość wystąpienia z wnioskiem o wykładnię przepisów w konkretnej sprawie, zanim będzie za późno. Pytać możemy tylko o wykładnię przepisów, z których wynika lub może wynikać obowiązek zapłaty jakiejkolwiek daniny publicznej lub składek na ubezpieczenie społeczne. Na przykład, chcemy zatrudnić pracownika na umowę zlecenie, ale nie jesteśmy pewni, jakie składki z tego tytułu będziemy musieli zapłacić. Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

   

  Co powinien zawierać wniosek

  Wniosek może dotyczyć zdarzeń, które już miały miejsce lub zdarzeń przyszłych. We wniosku należy przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł. Interpretacja powinna zostać wydana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 30 dni od otrzymania przez organ opłaconego wniosku.

   

  Co daje interpretacja

  Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy. Tak więc, jeśli nie zgadzamy się z interpretacją, możemy albo wnieść od niej odwołanie (i potem skargę do sądu), albo na własne ryzyko postąpić po swojemu i bronić się przed stanowiskiem organu we właściwej sprawie. Co jednak najważniejsze, przedsiębiorca, który postąpi zgodnie z interpretacją, nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

  Interpretacja jest natomiast wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania, przy czym nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

  Opracowanie według stanu prawnego na 01.08.2010 r.  Artykuł opracowany przez
  Kwantum Kancelaria Radców Prawnych


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe