• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Zasilanie awaryjne w przedsiębiorstwach
 • Artykuďż˝y

  Zasilanie awaryjne w przedsiębiorstwach

  Duże firmy, które posiadają wiele hal produkcyjnych, zawsze starają się wyposażyć w jakąś firmę zasilania awaryjnego. Zanim elektryczności może bowiem doprowadzić do poważnych konsekwencji, nie tylko przestojów w produkcji, ale nawet może być groźny dla zdrowia i życia pracowników.

  zasilanie-awaryjne-w-przedsiebiorstwach.jpg

  Eliminacja zagrożenia


  Osoby pracujące przy taśmociągu, albo przy maszynach do obróbki jakichś materiałów, są cały czas w zasięgu urządzeń, które posiadają ruchome elementy rozpędzone do dużej prędkości. Nagły zanik zasilania, który spowoduje zgaśnięcie światła, może być w takiej sytuacji bardzo niebezpieczny. Zanim rozpędzone części maszyn zatrzymają się, minie krótsza lub dłuższa chwila, od momentu zgaśnięcia oświetlenia. Przy odrobinie pecha pracownik, który wykonuje jakieś zadania przy takiej maszynie, może ponieść spory uszczerbek na zdrowiu. Dlatego też każde takie przedsiębiorstwo musi mieć zapewniony jakikolwiek sposób zasilania awaryjnego, choćby podtrzymanie oświetlenia dzięki akumulatorom. Jednak wiele firm idzie jeszcze krok dalej i kupuje agregaty prądotwórcze. W zależności od ich mocy i ilości, mogą one nawet zasilić całą halę produkcyjną, co spowoduje, że nie trzeba będzie przerywać wcale produkcji, jeśli zanik napięcia w sieci będzie krótkotrwały. Urządzenia tego typu znaleźć można między innymi tutaj: https://eneria.pl/oferta/agregaty. Dostępna jest duża ilość paliw, którymi mogą być one zasilane. Od benzyny, przez olej napędowy, gaz ziemny, biogaz, a także inne paliwa alternatywne.


  Szczególne potrzeby


  Jeśli firma zlokalizowana jest na obszarze dużego miasta, zaniki zasilania elektrycznego nie są aż tak częste, wobec tego najczęściej zasilanie awaryjne sprowadza się do instalacji akumulatorów, które mają za zadanie jedynie umożliwić pracę oświetlenia. Ich pojemność pozwala na bezpieczne zatrzymanie urządzeń i wyłączenie wszystkich z nich, by przygotować się na ponowne włączenie prądu. Jednak w dzisiejszych czasach firmy coraz częściej lokują się na obszarach podmiejskich, ponieważ ziemia jest tam sporo tańsza. Wadą takiego rozwiązania są jednak problemy z dostawą energii elektrycznej. Linie napowietrzne, bo głownie takie są stosowane na obszarach pozamiejskich, które dodatkowo bywają w nie najlepszym stanie, mogą być źródłem częstych zaników napięć. Posiadanie mocnych agregatów, które są w stanie dostarczyć napięcie trójfazowe 400 V o mocy nawet kilkudziesięciu kilowatów, wydaje się więc nieodzowne. Urządzenia, które potrafią dostarczyć takiej mocy, można dziś dostać bez najmniejszych problemów. Odpowiednia instalacja elektryczna sprawi, że przełączenie na zasilanie awaryjne odbędzie w pełni automatycznie, natomiast agregaty będą mogły pracować nawet przez kilka dni, zanim trzeba będzie uzupełnić zapasy paliwa.


  Dzięki powyższym rozwiązaniom awaryjnym, firmy mogą bez problemu budować swoje siedziby poza obszarami stricte miejskimi, nie obawiając się o częste zaniki prądu. W razie gdyby taka sytuacja nastąpiła, przez długi okres całe zasilanie może być zapewniane przez agregaty prądotwórcze, które będą w stanie zasilić znakomitą większość urządzeń, przez co firma nie poniesie żadnych znaczących strat.


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe