• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Znaczenie notatki policyjnej
 • Artykuďż˝y

  Znaczenie notatki policyjnej

  Zawiadomienie policji po wypadku jest ważną rzeczą, od której często zależy wypłata odszkodowania...

         Zawiadomienie policji po wypadku jest ważną rzeczą, od której często zależy wypłata odszkodowania.

  Wypadek i kolizja różnią się oprócz nazwy także reakcją policji. Policja Drogowa przyjeżdża zawsze do wypadków, ze względu na ofiary. Do kolizji - gdy pozwalają na to okoliczności, np. liczba innych wezwań z rejonu. Jeżeli nie może przyjechać, odnotuje zgłoszenie. Rozstrzygnięcia funkcjonariusza  na miejscu zdarzenia są teoretycznie niepodważalne. Teoretycznie, bo towarzystwa ubezpieczeniowe mają zwykle własne zdanie. Jeśli tylko jest to dla nich korzystne, nie uznają notatki policyjnej z miejsca zdarzenia. Zazwyczaj twierdzą wtedy, że funkcjonariusz był na miejscu po fakcie i sporządził  notatkę w oparciu o relacje uczestników.  Nie jest to prawda, gdyż policja ma obowiązek zebrać relacje świadków, i zabezpieczyć dowody. Analizuje też miejsce zdarzenia: obserwuje położenie pojazdów, uszkodzenia, ślady pokolizyjne na drodze, często sporządza dokumentację fotograficzną. Wszystkie to  znajduje się później w notatce.

         Podawane przez TU powody odmowy wypłaty odszkodowania często różnią się od ustaleń policji i nie są poparte żadnymi dowodami, jak np. opinią rzeczoznawcy. Nie twierdzą , że funkcjonariusz  poświadcza nieprawdę, ale sugerują, że kolizji nie było, a klient chce wyłudzić odszkodowanie i kierują sprawę do prokuratury. Oczywiście, notatka policyjna nie ma znaczenia.

  Bywa, że TU przypisuje poszkodowanemu tzw. przyczynienie się do kolizji i zmniejsza sumę odszkodowania, o 50% a nawet70%. Tym samym, poszkodowany jest jakoby winien kolizji w 70%, mimo że policyjna notatka jasno ustala winnego.   

         Kwestionowanie ustaleń policji jest bezprawne, ponieważ policjant na miejscu kolizji czy wypadku pełni funkcje organu orzekającego o przebiegu, skutkach i sprawstwie, a nałożony mandat stanowi  orzeczenie w sprawie o wykroczenie drogowe.

         W trakcie uzyskiwania odszkodowania, notatka policyjna świadczy na korzyść klienta i może być poparta zeznaniami policjantów. Dlatego ignorowanie jej przez TU jest niedopuszczalne.

  Opracowanie według stanu prawnego na 12.02.2013 r.  Artykuł opracowany przez
  Kancelaria Prawna Kurier


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe