• Strona główna
 • Lista artyku��w
 • Zwrot VAT-u w odszkodowaniu
 • Artykuďż˝y

  Zwrot VAT-u w odszkodowaniu

  Zwrot podatku od towarów i usług zwiększa sumę odszkodowania o 23%. Może to mieć duże znaczenie dla poszkodowanego, istotnie wpływając na możliwość remontu uszkodzonego pojazdu.....

     Zwrot podatku od towarów i usług zwiększa sumę odszkodowania o 23%. Może to mieć duże znaczenie dla poszkodowanego, istotnie wpływając na możliwość remontu uszkodzonego pojazdu. Decyzja o sposobie likwidacji szkody należy do poszkodowanego: może wybrać rozliczenie wg faktur naprawczych lub metodą kalkulacyjną.

     Faktura warsztatu naprawczego, za usługę i wykorzystane części jest zawsze ubruttowiona, więc  odszkodowanie zawsze zawiera VAT. Jest ona najlepszym dowodem, nie pozostawia wątpliwości co do wysokości kosztów naprawy. Trudności pojawiają się  przy rozliczaniu kalkulacyjnym. Ubezpieczyciel wypłaca kwotę netto, ale kalkulacja naprawcza zawiera też kwoty brutto i VAT - u.  Jak widać, samo towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę możliwość wypłaty większej sumy. Wyliczenie kosztów naprawy bez faktur naprawczych może być trudne, gdyż zgodnie z przepisami kwota odszkodowania nie może przekroczyć wartości poniesionej szkody.

     Przywoływane w tym przypadku orzecznictwo sądowe jest zazwyczaj korzystne dla klientów. Według orzeczenia Sądu Najwyższego, klient nie jest płatnikiem VAT, lub nie może go skutecznie odliczyć (wg kalkulacji), to należy zwiększyć mu odszkodowanie o ten podatek dla kosztów zarówno części jak i usługi. Dlatego przy zgłaszaniu szkody należy złożyć oświadczenie, że nie jest się płatnikiem VAT i nie można go odliczyć. Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się jednak nie dopuścić do ubruttowienia szkody. Wtedy pozostaje tylko sąd. Od towarzystwa należy domagać się potwierdzenia, że odszkodowanie wypłacono bez

  VAT-u. Towarzystwa wydają je bardzo niechętnie. Dotyczy to zwłaszcza szkód całkowitych, gdzie nigdy nie jest podane, czy podane wartości zawierają VAT, czy nie. Towarzystwa ubezpieczeniowe wykorzystują brak jednoznacznych przepisów w tej sprawie a istniejące stosują na niekorzyść klientów. Dlatego warto odwołać się do prawnika, aby wyegzekwować przysługujące nam prawa.    

  Opracowanie według stanu prawnego na 28.01.2013 r.  Artykuł opracowany przez
  Kancelaria Prawna Kurier


  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe