• Strona główna
 • Czytaj
 • Dlaczego warto wystawić zlecenie w serwisie wykonawca.pl
 • Czytaj w serwisie

  Dlaczego warto wystawić zlecenie w serwisie wykonawca.pl

  1. Wystawienie zlecenia jest bezpłatne i polega na wypełnieniu formularza zlecenia. Formularz zawiera zestaw informacji, takich jak:
   • krótki opis zakresu prac, jakie ma do wykonania zleceniodawca (np. położenie glazury na pow. ok. 25m2, tynkowanie zewnętrzne - pow. ok. 400 m2, itp.)
   • adres e-mail, na który zainteresowani wykonawcy mogą przysyłać swoje oferty
   • numer telefonu (jeżeli zleceniodawca świadomie się na to decyduje) - należy pamiętać, że na każde zlecenie może odpowiedzieć wielu wykonawców
   • nazwę miejscowości gdzie ma być wykonane zlecenie
   • województwo

  2. W formularzu zlecenia zleceniodawca nie zamieszcza swoich danych osobowych.

  3. Każde wystawione zlecenie zostanie sprawdzone pod względem poprawności i przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich zarejestrowanych wykonawców, którzy zadeklarowali wykonywanie określonych w zleceniu usług na terenie określonym przez zleceniodawcę.

  Jak to działa:


  1. Wystawienie i zamieszczenie zlecenia w serwisie wykonawca.pl jest nieodpłatne.

  2. Zlecenie będzie widoczne dla użytkowników serwisu przez okres 30 dni licząc od dnia umieszczenia go w serwisie.  Biura rachunkowe


  Warsztaty samochodowe